Søg i arkivets billeder

Gå på opdagelse i arkivets billedarkiv

I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger. 

En del materiale fra Randers Stadsarkiv og Ebeltoft Byhistoriske Arkiv er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til vores arkiver for at se materialet.