Forskning

Her kan du læse mere om museets forskning.

Forskningen danner basis for Museum Østjylland som vidensinstitution og er forudsætning for meget af museets arbejde med formidling, bevaring, registrering og indsamling. Museets forskning i arkæologi, nyere tids kulturhistorie, bevaring og konservering belyser fortiden og gør dermed nutiden forståelig. Museets forskning bidrager dermed også til at kvalificere debatten om aktuelle samfundsrelevante emner.

Udgangspunkt for forskningen er museets ansvarsområde i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune, men det er ikke kun lokalhistorisk forskning der bedrives. Kronjylland og Djursland er kendetegnet ved en stor rigdom på arkæologiske og historiske kilder af national og international betydning. Museets forskere udnytter denne kilderigdom alene eller i samarbejde med nationale og internationale partnere til også at forske i emner, hvis betydning strækker sig langt ud over ansvarsområdets grænser.

På de følgende sider gives et overblik over aktuelle og afsluttede forskningsprojekter samt medarbejdernes videnskabelige publikationer siden museets grundlæggelse i 2011.