Videnskabelige publikationer

Museum Østjyllands medarbejdere publicerer løbende resultater af deres forskning i videnskabelige (fagfællebedømte) og faglige publikationer uden fagfællebedømmelse og bøger. Listen nedenfor giver et overblik over samtlige udgivelser delt op efter fagområde for kategorierne fagfællebedømte publikationer og andre faglige publikationer. Forfattere med tilknytning til Museum Østjylland er markeret med understregning.

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Klassen, L., Rasmussen, U., Kveiborg, J., Richards, M., Orlando, L., Svenning, J.-C., Ritchie, K., Andreasen, M. Høyem, Philippsen, B., Iversen, R. og Johannsen, N. Nørkjær, Ginnerup Revisited. New Excavations at a Key Neolithic Site on Djursland, Denmark. Journal of Neolithic Archaeology 25, 2023, 35-65.
https://doi.org/10.12766/jna.2023.2

Maring, R., Olsen, J., Mannino, M.M., Changing diet during the Mesolithic-Neolithic transition. I: D. Groß/M. Rothstein (eds.), Changing Identity In A Changing World. Current Studies on the Stone Age around 4000 BCE (Leiden 2023), 213-224.

Poulsen, T. Guntzelnick, Mønt og Magt - Danmarks monetarisering 1074 – 1241/Katalog for perioden 1134-1241. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2019 og 2020.

Klassen, L., Gregersen, K. Murphy, Kainsbakke and the human-bear relationship in the Mesolithic and Neolithic of Denmark. In:  O. Grimm (ed.), in cooperation with D. Groß, A. Pesch, O. Sundqvist and A. Zedrosser, Bear and Human – Facets of a Multi-Layered Relationship from Past to Recent Times with an Emphasis on Northern Europe. The Archaeology of Northern Europe vol. 3.1 (Turnhout 2023), 351-385.

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., Imer, L., Mosekærstenen. En af Danmarks ældste runesten. Museum Østjylland Årbog 2023, 6-15.

Jensen, C. Hasager Børsting, Historier fra pengeskabet. Museum Østjylland Årbog 2023, 174-179.

Klassen, L., Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur. Museum Østjylland Årbog 2023, 116-125.

Maring, R., Det glemte og gemte. Fortidsminder i den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge. Museum Østjylland Årbog 2023, 70-79.

Poulsen, T. Guntzelnick, Sydtyske mønter på langfart. En spændende møntskat fra Staldgårdsgade. Museum Østjylland Årbog 2023, 100-107.

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Lauridsen, C.B., Rasmussen, Elkjær, K., M. Højlund, Bækgaard, J., Kom drømme blå. Tings Tale 05, 2023, 6-25.

Sørensen, M. Ellersgaard, Bækgaard, J., Lyden af autencititet. Kurateringen af lyd i et forfatterhjem. Nordic Museology No. 35 1-2, 37-55.

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Bjerregaard, T, Hårkunstnerne. Museum Østjylland Årbog 2023, 126-135.

Bondesen, V. Bjerg, Børnehjemmet Granbakken. Museum Østjylland Årbog 2023, 166-173.

Briese, E. Aisling Berg, Randers Klosterkirke. Museum Østjylland Årbog 2023, 156-165.

Nørgård, I. Lyngdrup, Aktivist! For kvinders ligestilling, bedre arbejdsvilkår, miljøbeskyttelse og tilgængelige, sunde boliger. Museum Østjylland Årbog 2023, 90-99.

Schaumburg-Sørensen, H., Søstrene Brahl. Blandt creme-chokolader og glasnegativer. Museum Østjylland Årbog 2023, 44-51.

Schøning, R. Alsbjerg, Pap, pris og påbud. Grenaa papfabrik fik miljøpris og tilsyn. Museum Østjylland Årbog 2023, 80-89.

True, S. Ryvang, Tøjhuskvarteret. En historie om pionerånd. Museum Østjylland Årbog 2023, 108-115.

Vedsted, J., Historien om Skovløberhuset – Tørmosehuset – i hjertet af mols Bjerge. Museum Østjylland Årbog 2023, 144-155.

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Grøn, O., Boldreel, L.O., Boumda, R.T., Blondel, P., Madsen, B., Nørmark, E. Cvikel, D., Galili, E. og Dell’Anno, A., Acoustic Detection and Mapping of Submerged Stone Age Sites with Knapped Flint. In: D’Amico, S., og Venuti, V. (eds.), Handbook of Cultural Heritage Analysis, 901-933. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60016-7_31

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., Det rene guld – Arkæologiske guldfund fra oldtiden. Museum Østjylland Årbog 2022, s. 62-71.

Hyldgård, I.M., De middelalderlige kirkegårde i Randers. Museum Østjylland Årbog 2022, 168-177.

Klassen, L., Djursland som særligt sted i stenalderen. Fakta eller fiktion? Museum Østjylland Årbog 2022, 34-45.

Poulsen, T. Guntzelnick, Middelalderarkæologi på Thors Bakke – Hvad laver arkæologerne, når de graver? Museum Østjylland Årbog 2022, 16-25.

Stidsing, E., Om Hohøj. Danmarks største gravhøj. Museum Østjylland Årbog 2022, 132-145.

Størup, J., Bisagervej – Mellem bebyggelse og gravpladser. Museum Østjylland Årbog 2022, 198-207.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Isager, L., Andersen, M. L., Knudsen, I. B., Bækgård, J. og Graugaard, E., Klosterheden Plantage igennem 150 år: En overraskende historie om bæredygtighed. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 2022, 53–70.

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Bondesen, V. Bjerg, Stenkast, skruebrækkere og sabler. Generalstrejken 1922. Museum Østjylland Årbog 2022, 54-61.

Møller, L. Glerup, Under gulvet i Ebeltoft Kirke. Museum Østjylland Årbog 2022, 112-119.

Nørgård, I. Lyngdrup, Kvindesag og kvindebevægelse til fest og i konfrontationer. Dansk Kvindesamfund, Randers Kredsen 1925-1975. Museum Østjylland Årbog 2022, 94-111.

Pedersen, J. Nørskov, Dengang man gravede Peder Andersens lig op. En båreprøve fra 1600-tallets Randers. Museum Østjylland Årbog 2022, 27-33.

Schøning, R. Alsbjerg, Grenaakutteren Gisela. En sidste hilsen. Museum Østjylland Årbog 2022, 47-53.

Sørensen, H. Schaumburg, Museets skattekiste. Museum Østjylland Årbog 2022, 6-15.

True, S. Ryvang, I kløerne på Gestapo! Det tyske sikkerhedspoliti i Århus’ kamp mod modstandsbevægelsen i Randers og på Djursland. Museum Østjylland Årbog 2022, 178-191.

Vedsted, J., Byfoged Stockfleth fra Ebeltoft – hvis minde lever med ”Sagnheltens Glorie”. Museum Østjylland Årbog 2022, 208-223.

 

C Konservering og Bevaring

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Nielsen, A. Rostgaard, Ny viden om Auning-kvindens engang så smukke pelskappe. Museum Østjylland Årbog 2022, 146-155.

 

A Arkæologi


Fagfællebedømte publikationer

Ritchie, K., Andersen, S.H. og Kannegaard, E., Skellerup Enge: Evidence for a distinctive subsistence economy in western Denmark during the early Ertebølle. In: Borić, D. Antonović, D. og Mihailović, B. (eds.), Foraging Assemblages vol. 2 (Belgrade/New York 2021), 410-415.

Price, T.D., Klassen, L. og Sjögren, K.-G., Pitted Ware culture: Isotopic evidence for contact between Sweden and Denmark across the Kattegat in the Middle Neolithic, ca. 3000 BC. Journal of Anthropological Archaeology 61, 2021, 101254. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2020.101254

Librado, P., Khan, N., Fages, A. …Klassen, L. …og Orlando, L., The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04018-9

Grøn, O., Boldreel, L.O., Madsen, B., Bennike, O., Nørmark, E., Nilsson, B., Boumda, R.T., Blondel, P., Mäder, A., Bleicher, N., Cvikel, D., Galili, E., Hu, C. og Gao, X., The Svanemølle Harbour site, Copenhagen. Groundtruthing of a submerged Mesolithic site detected by acoustic remote-sensing. Academia Letters, October 2021, Article 3666. https://doi.org/10.20935/AL3666

Grøn, O., Boldreel, L.O., Smith, M.F., Joy, S., Boumda, R.T., Mäder, A., Bleicher, N., Madsen, B., Cvikel, D., Nilsson, B., Sjöström, A., Galili, E., Nørmark, E., Hu, C., Ren, Q., Blondel, P., Gao, X., Stråkendal, P. og Dell’Anno, A., Acoustic mapping of submerged Stone Age sites – a HALD approach. Remote Sensing 13, 2021, 445. https://doi.org/10.3390/rs13030445

Poulsen, T. Guntzelnick, Østrup Slot. Nye og gamle undersøgelser 1894-2017. KUML 2021, 91-131.

Stidsing, E., Ved Ålehøj. I: Iversen, R. Birch, Lauersen, S. Vestergaard og Nielsen, N. Helt (red.), Døden i Centrum. Yngre jernalders gravfund i Region Midtjylland. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 119 (Højbjerg 2021), 151-155.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., Den sejrende Kristus – Krucifikser fra Djursland fortæller om vikingernes tro. Museum Østjylland Årbog 2021, s. 6-11.

Hyldgård, I.M., Håndværk i middelalderens Randers. Museum Østjylland Årbog 2021, 88-95.

Hyldgård, I.M. og Stidsing, E., Middelalder, 1050-1500 tallet. I: Hyldgård, I.M., Jensen, T. Knudsen og Stidsing, E. (red.), Vorup, fra boplads til forstad (Randers 2021), 11-47.

Poulsen, T. Guntzelnick, Nyt fra det middelalderlige Randers. Museum Østjylland Årbog 2021, 74-87.

Reher-Langberg, L. Stidsing, Sørenstrup – En bebyggelse fra yngre jernalder. Museum Østjylland Årbog 2021, 96-105.

Stidsing, E., Oldtiden. De ældste fund i Vorup. I: Hyldgård, I.M., Jensen, T. Knudsen og Stidsing, E. (red.), Vorup, fra boplads til forstad (Randers 2021), 11-47.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Lyngdrup, I. Nørgård, God bolighygiejne for alle – af hensyn til sundheden. Borgerengagement, køn og hygiejne i Randers 1935-1965. I: Annola, J., Drakman, A. og Ulväng, M. (red.), Med tvål, vatten och flit. Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870-1930 (Lund 2021), 209-234.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Bjerregaard, T., Kare Holm – Rougsøs have. Museum Østjylland Årbog 2021, 106-115.

Bjerregaard, T. og Schøning, R. Alsbjerg, Besættelsestiden på Djursland. Museum Østjylland Årbog 2021, 46-61.

Lind, L. Köhne, Et indholdsløst liv – Silkedronningens portræt. Museum Østjylland Årbog 2021, 24-33.

Mauritzen, M., De tyske flygtningelejre på Djursland. Museum Østjyllands Årbog 2021, 62-73.

Møller, L. Glerup, Brikker i et puslespil. Museum Østjylland Årbog 2021, 18-23.

Sørensen, H. Schaumburg, I skyggen. De første kvindelige fotografer (Randers 2021).

Sørensen, H. Schaumburg, En tragisk kærlighedshistorie. Museum Østjylland Årbog 2021, 12-17.

Vedsted, J., ”En nat i Ebeltoft eller: Eventyret på Reisen” – Historien bag en vaudeville. Museum Østjylland Årbog 2021, 34-45.

 

C Konservering og Bevaring

Fagfællebedømte publikationer

Præstegaard, L. Thomsen, G. Sørig og Woer, K., Before the Fire: Experiments on Fire-protecting Cover Materials. Studies in Conservation 2021.
https://doi.org/10.1080/00393630.2021.1978227

A Arkæologi


Fagfællebedømte publikationer

Eggers-Kaas, T., Hoggard, C.S. og Riede, F., Flygtige Federmesser. I: Tings Tale 2020, 29-39.

Eggers-Kaas, T., Pedersen, J. Borre, Hoggard, C.S., Sauer, F., Hilgart, J. og Riede, F., A Technological and Typological Analysis of Lithic Material from Skovmosen I, Denmark. Danish Journal of Archaeology vol. 8, 2019, 1-18.

Mortensen, M. Fischer, Christensen, C., Johannesen, K., Stidsing, E., Fiedel, R. og Olsen, J., Iron Age peat cutting and ritual depositions in bogs – new evidence from Fuglsøgaard Mose, Denmark. Danish Journal of Archaeology vol. 9, 2020, 1-30. 1-30. https://doi.org/10.7146/dja.v9i0.116377

Klassen, L. (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Supra-regional significance and contacts in the Middle Neolithic of southern Scandinavia. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020).

Klassen, L., Iversen, R. og Wincentz, L., The Pitted Ware Phenomenon on Djursland and maritime Relations Across the Kattegat in the Middle Neolithic. An introduction. In: L. Klassen (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Uncovering the supra-regional importance and contacts of a South-Scandinavian landscape in the Middle Neolithic. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020), 13-33.

Rasmussen, U., Wincentz, L. og Klassen, L., Pitted Ware culture settlement on Djursland. In: L. Klassen (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Uncovering the supra-regional importance and contacts of a South-Scandinavian landscape in the Middle Neolithic. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020), 243-256.

Philippsen, B., Iversen, R., Klassen, L. og Poulsen, O.B., The Pitted Ware culture chronology on Djursland. New evidence from Kainsbakke and other sites. In: L. Klassen (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Uncovering the supra-regional importance and contacts of a South-Scandinavian landscape in the Middle Neolithic. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020), 257-277.

Klassen, L., Price, T.D., Sjögren, K.-G., Wincentz, L. og Philippsen, B., Strontium and lead isotope studies of faunal and human remains from Kainsbakke and Kirial Bro. In: L. Klassen (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Uncovering the supra-regional importance and contacts of a South-Scandinavian landscape in the Middle Neolithic. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020), 407-446.

Klassen, L., Iversen, R., Johannsen, N. Nørkjær, Rasmussen, U. og Poulsen, O.B., The Pitted Ware culture on Djursland in the Neolithic world. In: L. Klassen (ed.), The Pitted Ware Culture on Djursland. Uncovering the supra-regional importance and contacts of a South-Scandinavian landscape in the Middle Neolithic. East Jutland Museum Publications vol. 5 (Århus 2020), 451-489.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., Kaul, F., Varberg, J. og Gratuze, B., Fra verdens konger til en verdenskvinde – Rig kvindegrav fra Egehøj afslører 3300 år gamle handelsforbindelser. Museum Østjylland Årbog 2020, s. 68-83.

Klassen, L., Reher-Langberg, L. Stidsing, Andresen, J. R.-B., Iversen, R., Johannsen, N. Nørkjær og Rasmussen, U., Fra Bjørneklanens Ø til Hestefolkenes Dal? Forsknings- og uddannelsesudgravning ved Holtskær i Ginnerup. Museum Østjylland Årbog 2020, 18-25.

Petersen, P. Vang og Stidsing, E., Solulven fra Tyskerbakken. Skalk 2020/, 13-18.

Petersen, P. Vang og Stidsing, E., Solulven fra Tyskerbakken. Museum Østjylland Årbog 2020, 84-89.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Lyngdrup, I. Nørgård, Opbakning til forfejlede forsørgere! Kønnede ændringer i dansk fattigpolitiks og socialpolitiks uddelingsstrategi 1785–1870. Scandia, vol. 86-2, 2020, 10-31.

Sørensen, H. Schaumburg, Købstadskvinder. Kvinder, køn og forsørgelse i Randers, Grenaa og Ebeltoft 1787-1901. Ph.d.-afhandling ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet (Aalborg 2020).

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Bjerregaard, T. og Schøning, R. Alsbjerg, En lægefamilie fra Hornslet – Pionerer i den danske modstandskamp. Museum Østjylland Årbog 2020, 36-55.

Bjerregaard, T., Sporene efter Djurslands husmandskolonier – Ændringer i kulturlandskabet set fra luften. Museum Østjylland Årbog 2020, 142-153.

Møller, L. Glerup, Bag nummeret – En altertavle fra Ebeltoft. Museum Østjylland Årbog 2020, 116-121.

Schøning, R. Alsbjerg, De unikke klitsommerhuse ved Grenaa Strand. Museum Østjylland Årbog 2020, 154-161.

Sørensen, H. Schaumburg, At klæde sig på fransk og fryse på dansk. Museum Østjylland Årbog 2020, 122-127.

Sørensen, H. Schaumburg og Mikkelsen, H., Krypten under Mørke Kirke. Museum Østjylland Årbog 2020, 98-107.

Vedsted, J., Historien om apotekerens ”Lodvig” og ”Ebeltoftvisen”. Museum østjylland Årbog 2020, 128-141.

C Konservering og Bevaring

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Nielsen, A. Rostgaard og Korthauer, C., Undersøgelse af barnekisterne fra Mørke Kirke. Museum Østjylland Årbog 2020, 108-115.

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Boas, N. A., The house in the Neolithic and Early Bronze Age in Djursland, East Jutland. In: Sparrevohn, L. Reedtz, Kastholm, O. Thirup og Nielsen, P.O. (eds.), Houses for the Living. Two-aisled houses from the Neolithic and Early Bronze Age in Denmark. Nordiske Fortidsminder Volume 31:1 (Copenhagen 2019), 237-261.

Klassen, L. og Knoche, B., Kerbstones, causewayed enclosures and protective circles in South Scandinavia and beyond. In: J. Müller/M. Hinz/M. Wunderlich (eds.), Megaliths – Societies - Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation In Neolithic Europe. Volume 1. Proceedings of the international conference »Megaliths – Societies – Landscapes. Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe« (16th–20th June 2015) in Kiel. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 18 (Bonn 2019), 81-101.

Poulsen, T. Guntzelnick, Danish Coinage under the Reign of Cnut IV, 1080-1086. In: Life and cult of Cnut the Holy. The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense, November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological and Historical Studies in Centrality, vol. 4, 2019 (Odense 2019), 50-58.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Eggers-Kaas, T., Sjældne gæster – Federmesserspidsen fra Vængesø og potentialet i private samlinger. Museum Østjylland Årbog 2019, 102-109.

Klassen, L., Bjørneklanens Ø – Djurslands vilde stenalder. Udstillingskatalog Museum Østjylland (Randers 2019).

Klassen, L., Bjørne, elge og shamaner. Skalk 2019-4, 16-21.

Klassen, L., Bjørne, elge og shamaner i Djurslands vilde stenalder. Museum Østjylland Årbog 2019, 76-83.

Poulsen, T. Guntzelnick, Dalerskatten fra Vedø. Museum Østjylland Årbog 2019, 110-121.

Andersen, C. Skaaning og Reher-Langberg, L. Stidsing, Original 1 kort og fortidsminder. Museum Østjylland Årbog 2019, 76-83.

Stidsing, E. og Salwa Y. A., Tinghøjskatten – Et brudsølvsdepot fra vikingetiden. Museum Østjylland Årbog 2019, 6-21.

 

 

B Nyere Tids Historie


Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Gruwier, L. og Bjerregaard, T., De vandlidende jorde – landindvindinger på Djursland. Museum Østjylland Årbog 2019, 52-65.

Lyngdrup, I. Nørgård, Randers Husmoderforening – Hold hjemmet rent og familien sund! Museum Østjylland Årbog 2019, 22-33.

Møller, L. Glerup, Fra bogsamling til bibliotek. Museum Østjylland Årbog 2019, 46-51.

Schøning, R. Alsbjerg, Grenaa på hjul – Da cykelbølgen ramte. Museum Østjylland Årbog 2019, 122-131.

Vedsted, J., Vurdering af det særlige og det truede – Registrering af den fysiske kulturarv og kulturmiljøer i nationalpark Mols Bjerge. Museum Østjylland Årbog 2019, 34-45.

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Grøn, O., Boldreel, L.O., Hermand, J.-P., Rasmussen, H., Dell’Anno, A., Cvikel, D., Galili, G., Madsen, B. og Nørmark, E., Detecting human-knapped flint with marine high-resolution reflection seismics: A preliminary study of new possibilities for subsea mapping of submerged Stone Age sites. Underwater Technolog, Vol. 35, No. 2, 35–49. https:// doi:10.3723/ut.35.035

Stidsing, E., Østjyske fladmarksgravpladser med kontinuitet fra yngre bronzealder til tidlig førromersk jernalder – Et udtryk for højstatusbegravelser? In: Boddum, S. og Terkildsen, N. (red.), Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders kulturlandskab. Seminarrapport fra seminaret ”Status og samfundsstruktur i yngre bronzealders lokale kulturlandskab” afholdt i Viborg, 2.-3. marts 2016. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 6, 2018 (Viborg/Holstebro 2018), 161-182.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., IKON-sporet – Oldtiden kort og poetisk fortalt. Museum Østjyllands Årbog 2018, s. 40-51.

Clemmensen, B., Oldtiden i Syddjurs. Trap Danmark – Randers, Norddjurs, Syddjurs (bind 9), s. 286-291.

Eggers-Kaas, T., Jernalderbebyggelsen ved Stribsig Huse. Museum Østjylland Årbog 2018, 98-105.

Jensen, T. Fristed, Blev svaret fundet på bunden af den sorte grube? Resultaterne af de naturvidenskabelige analyser af jernaldergruber fra Hammellevvej. Museum Østjylland Årbog 2018, 106-113.

Kannegaard, E., Skellerup Enge – spor af aktiviteter fra ældre stenalder på vandet. Museum Østjylland Årbog 2018, 74-83.

Madsen, J. Skamby og Klassen, L., Nyt fra Fribrødre Å. Skalk 2018-1, 20-26.

Madsen, B., Fra rensdyrets og kæmpehjortens tidsalder – en gruppe bopladser fra istiden ved Randers. Museum Østjylland Årbog 2018, 60-73.

Madsen, B., Veje og vad gennem 4000 år – Arkæologiske undersøgelser ved Kastbjerg Å 2015-2017. Museum Østjylland Årbog 2018, 84-97.

Reher-Langberg, L. Stidsing, Fra Mejlby til Tjærby. Resultaterne af de arkæologiske undersøgelser i et spildevandstracé. Museum Østjylland Årbog 2018, 114-125.

Stidsing, E., Genstande fortæller. Museum Østjylland Årbog 2018, 22-31.

Stidsing, E., Historie, Oldtid. I: Trap Danmark, Randers kommune, 42-46.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Lyngdrup, I. Nørgård, The Role of Charity in Public Relief, 1708–1871: Copenhagen as Case. Scandinavian Journal of History, vol. 43- 2, 2018, 260-283.

Sørensen, H. Schaumburg, Som sædvanlig? Forsørgelsesgrundlaget for kvinder i moderne tid. En undersøgelse af Randers, Grenaa og Ebeltoft 1787-1901. Arbejderhistorie 2018, nr.1, 64-108.


Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Møller, L. Glerup, Bygningsbevaring i Ebeltoft gennem mere end et halvt århundrede. Museum Østjylland Årbog 2018, 136-141.

Nørgård, I. Lyngdrup, Fra familie til individ. Museum Østjylland Årbog 2018, 142-150.

Vedsted, J., Det særlige og det truede – Registrering af den fysiske kulturarv og kulturmiljøer i Nationalpark Mols Bjerge. Museum Østjylland Årbog 2018, 164-173.

 

C Konservering og Bevaring

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Korthauer, C., Oldsagerne i fokus: overvejelser omkring præsentation af fortidens levn i en udstilling. Museum Østjylland Årbog 2018, 33-40.

Korthauer, C., Når oldsager græder salte tårer. Museum Østjylland Årbog 2018, 180-187.

 

 

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Klassen, L., Gandois, H., Pétrequin, P., Villes, A. og Pernicka, P., Outils en cuivre du sud-est de l’Europe des Vème et IVème millénaires dans les collections françaises. In :P. Pétrequin/E. Gauthier/A.-M. Pétrequin (éds.), JADE. Objets-signes et interprétations sociales des jades alpins dans l’Europe néolithique, Tome 4 (Besancon 2017), 932-949.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Eggers-Kaas, T. og Kveiborg, J., Festen på Flintbakken – glimt af en stor forsamling i bronzealderen. Museum Østjylland Årbog 2017, 88-97.

Kaul, F. og Kannegaard, E., Hjulkorsstenen fra Bogensholm. Museum Østjylland Årbog 2017, 28-39.

Langberg, L., En vikingetidsgravplads ved Langvang. Museum Østjylland Årbog 2017, 140-149.

Poulsen, T. Guntzelnick, Borge omkring Randers og på Djursland. Introduktion til projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland”. Museum Østjylland Årbog 2017, 98-109.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Møller, L. Glerup, Danmarks Neapel. Ebeltofts udvikling til turistdestination – fra landliggere til moderne masseturisme. Kulturstudier 2017-1, 56-79.

Nørgård, I. Lyngdrup, Beskyt de værdige fattige. Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874 (Odense 2017).

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Glerup, L. Møller, Menig Wrold og udskibningen fra Helgenæs. Museum Østjylland Årbog 2017, 22-27.

Nørgård, I. Lyngdrup, Opbakning til familiens forsørger i 1800-tallets Randers. Museum Østjylland Årbog 2017, 118-139.

Sørensen, H. Schaumburg, Enkefrue Vesterberg. Museum Østjylland Årbog 2017, 110-113.

Sørensen, H. Schaumburg, Pigen på plakaten. Museum Østjylland Årbog 2017, 114-117.

Sørensen, H. Schaumburg, Kultur og folk i Randers Kommune. Trap Danmark, 6. trykte udgave, 1. digitale online udgave, bind 9, 2017.

Vedsted, J., Ålegårdsfiskeriet på Mols, Djursland og Helgenæs – amtets vigtigste fiskeri. Museum Østjylland Årbog 2017, 40-59.

Vedsted, J., Ålegårdene Helgenæs og ejerskabet til dem. Museum Østjylland Årbog 2017, 60-79.

 

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Hyldgaard, I.M., Tjærby Ødekirke og Ødekirkegård. Museum Østjyllands Publikationer vol. 3 (Århus 2016).

Kannegaard, E., Late Mesolithic ochre graves at Nederst, Denmark: ochre rituals and customs of personal adornment. In: Grünberg, J.M., Gramsch, B., Larsson, L., Orschiedt, J. og Meller, H. (eds.), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organization of early postglacial communities. International Conference Halle (Saale), Germany, 18th-21st September 2013. Tagungen des Landesmuseum für Vorgeschichte Halle band 13/I (Halle 2016), 81-93.

Klassen, L., Neolithisation and Introduction of Causewayed Enclosures: Two Structurally Related Processes. In: J. Debert/M. Larsson/J. Thomas (eds.), In Dialogue: Tradition and Interaction in the Mesolithic-Neolithic Transition. BAR International Series 2809 (Oxford 2016), 37-43.

Poulsen, T. Guntzelnick, De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner 1074-1134. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 2015, 117-219.

Stidsing, E., Fra insulært skrinbeslag til spænde. In: Ulriksen, J. og Lyngstrøm, H. (red.), Død og begravet – i vikingetiden. Artikler fra et seminar på Københavns Universitet den 26. februar 2016 (København 2016), 35-39.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B., Det magiske sværd. Et 3.300 år gammelt bronzesværd med ravindlægning. Museum Østjylland Årbog 2016, s. 88-95.

Jensen, T. Fristed, Omfartsvejen ved Grenå – en præsentation af udgravningerne. Museum Østjylland Årbog 2016, 68-79.

Iversen, R. og Klassen, L., CONTACT – et forskningsprojekt om grubekeramisk kultur. Fund & Fortidsminder 2016-1, 16-20.

Price, T.D. og Stidsing, E., En norsk vikingekvinde. Museum Østjylland Årbog 2016, 96-101.

Stidsing, L., Tørhøj III – en urnegravplads fra tiden omkring Kristi fødsel. Museum Østjylland Årbog 2016, 80-87.

 

B Nyere Tids Historie

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Jørgensen, T., Slavekrigen 1848. Danmarks mærkeligste krig – også på Randersegnen. Museum Østjylland Årbog 2016, 34-47.

Møller, L. Glerup, ”Dianas underfulde veje” – Jagtoptegnelser fra Kalø. Museum Østjylland Årbog 2016, 62-67.

Storvang, M., Ei blot til Lyst – et kort rids af teaterlivet i Randers. Museum Østjylland Årbog 2016, 26-33.

Sørensen, H. Schaumburg, Bag lås og slå – fangerne i Randers Arrest 1787-1901. Museum Østjylland Årbog 2016, 6-17.

Vedsted, J., På sporet af Balleskattens ejere. Nordisk Numismatisk Medlemsblad 2016-4, 105-116.

Vedsted, J., Molbohistorierne og deres kulturhistorie. Museum Østjylland Årbog 2016, 48-61.

Vedsted, J., På sporet af Balleskattens ejere. Museum Østjylland Årbog 2016, 102-115.

Vedsted, J., Søren Abildgaards rejse til Rosenholmområdet 1770. Museum Østjylland Årbog 2016, 116-135.

 

A Arkæologi

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Clemmensen, B. og Nielsen, M. Westergaard, Ingeniør Müllers runesten – og andre runesten i Langå. Museum Østjylland Årbog 2015, s. 16-29.

Klassen, L., CONTACT. Et forskningsprojekt på Museum Østjylland. Museum Østjylland Årbog 2015, 133-139.

Nieling, K., Sværd, guld og glas. Museum Østjylland Årbog 2015, 140-147.

Poulsen, T. Guntzelnick, Søslagene på Kolindsund. Museum Østjylland Årbog 2015, 118-131.

Stidsing, E., Fra skrinbeslag til spænde. Museum Østjylland Årbog 2015, 108-113.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Mikkelsen, H., Korthauer, C., Larsen, B. Viuf, Nielsen, A. Rostgaard, Primeau, C., Ringgaard, M. og Sørensen, H. Schaumburg, En hidtil ukendt krypt under Mørke Kirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 2015, 184-199.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Andersen, G., Bræt og brik: kappestrid og tidsfordriv gennem tiderne. Museum Østjylland Årbog 2015, 84-97.

Madsen, S. Østergaard, En pudsig klokke i Nødager. Museum Østjylland Årbog 2015, 114-117.

Møller, L. Glerup, Lundbergs Maltfabrik i Ebeltoft – en fortælling om malt, øl og erstatningskaffe. Århus Stifts Årbøger 2015, 98. bind, 24-43.

Sørensen, H. Schaumburg, Kampen om bagersvendenes velkomst. Museum Østjylland Årbog 2015, 44-47.

Vedsted, J., Hugo Matthiesens Ebeltoft fotograferet 1917 (Højbjerg 2015).

Vedsted, J., Ølbryggere og bryggerier fra Ebeltoft. Museum Østjylland Årbog 2015, 48-61.

Vedsted, J., Brændevin og brændevinsbrændere i Ebeltoft. Museum Østjylland Årbog 2015, 62-73.

Vedsted, J., Mineralvand, sodavand og æblemost fra Ebeltoft. Museum Østjylland Årbog 2015, 74-83.

Vedsted, J., Siamesisk Samling i Ebeltoft i 75 år – et eventyr. Museum Østjylland Årbog 2015, 148-157.

 

C Konservering og Bevaring

Fagfællebedømte publikationer

Mikkelsen, H., Korthauer, C., Larsen, B. Viuf, Nielsen, A. Rostgaard, Primeau, C., Ringgaard, M. og Sørensen, H. Schaumburg, En hidtil ukendt krypt under Mørke Kirke. Nationalmuseets Arbejdsmark 2015, 184-199.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Nielsen, A. Rostgaard, Godsejerens gravminde – konserveringen af Hans Fr. Brüggemanns kiste. Museum Østjylland Årbog 2015, 36-43.

 

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Clemmensen, B., Kirkemosegård. Et offerfund med smykker fra ældre germansk jernalder. KUML 2014, s. 109-143.

Klassen, L., Along The Road. Aspects of Causewayed Enclosures in South Scandinavia and Beyond. East Jutland Museum Publications vol. 2 (Århus 2014).

Stidsing, E., Nielsen, K. Højlund og Fiedel, R. (eds.), Wealth and Complexity. Economically specialised sites in Late Iron Age Denmark. East Jutland Museum Publications vol. 1 (Århus 2014).

Stidsing, E., Haslund Øst - a newly discovered metal-detector site. I: E. Stidsing/K. Høilund Nielsen/R. Fiedel (eds.), Wealth and Complexity. Economically specialised sites in Late Iron Age Denmark. East Jutland Museum Publications vol. 1 (Århus 2014), 119-125.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Boas, N.A., Ved Glesborg Gadekær. Museum Østjylland Årbog 2014, 156-167.

Clemmensen, B., Guldskatten fra Kirkemosegård – Et offerfund med 1500 år gamle smykker. Museum Østjylland Årbog 2014, s. 128-139.

Poulsen, T. Guntzelnick, Chr. III’s Kanal. Museum Østjylland Årbog 2014, 104-111.

Stidsing, E., Homo Ludens. Museum Østjylland Årbog 2014, 148-155.

Wincentz, L., Keramiske fliser i yngre stenalder. Museum Østjylland Årbog 2014, 168-175.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Sørensen, H. Schaumburg, I de store spejlglasruders tid – da Randers, Grenaa og Ebeltoft blev moderne handelsbyer 1860-1901. Erhvervshistorisk Årbog 63-1, 2014, 10-49.


Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Adamsen, N. Bønløkke, Den prægtigste gård i byen. Museum Østjylland Årbog 2014, 88-97.

Madsen, S. Østergaard, Myten om den gejstlige klokkestøber. Museum Østjylland Årbog 2014, 122-127.

Møller, L. Glerup, ”… varsommelig at omgaas med Ild og Lys”. Museum Østjyllands Årbog 2014, 82-87.

Sørensen, H. Schaumburg, Niels Ebbesens Gård. Museum Østjylland Årbog 2014, 98-103.

Vedsted, J., Fugleskydning i Ebeltoft i 100 år (Ebeltoft 2014).

Vedsted, J., Ebeltoft Byhistoriske Arkiv i 70 år. Museum Østjylland Årbog 2014, 26-36.

Vedsted, J., Vængesø – et kulturmiljø fra landvinding til naturgenopretning. Museum Østjylland Årbog 2014, 38-51.

Vedsted, J., Søren Abildgaards rejse til Midtdjurs 1770. Museum Østjylland Årbog 2014, 64-73.

Vedsted, J., Mette Marie Conradis koge- og farvebog 1771. Museum Østjylland Årbog 2014, 74-81.

Schmidt, O. og Vedsted, J., Elinstallatørerne i Aarhus i 100 år. ”Aarhus Elektro-Installatørforening” 1914-2014 (Århus 2014).

 

C Konservering og Bevaring

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Korthauer, C. og Matesic, S., Et 3D-puslespil: Romersk sværdhåndtag i en jysk jernaldergrav. Museum Østjylland Årbog 2014, 141-148.

Matešić, S. og Korthauer, C., 3D-Puzzle: Ein römischer Schwertgriff in einem jütländischen Urnengrab. ZBSA-Jahrbuch, 2014, 34–39.

Petersen, L. og Nielsen, A. Rostgaard, 427 faner på rette plads. Danske Museer 27-4, 2014, 16-19.

 

A Arkæologi

Fagfællebedømte publikationer

Clemmensen, B., Baunehøj og Stenildhøjgård – grøftanlæg ved gravhøje i Vesthimmerland. In: Boddum, S., Mikkelsen, M. og Terkildsen, N. (red.), Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Seminarrapport fra seminariet „Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab“ afholdt i Viborg, 8. marts 2012. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, 2013 (Viborg/Holstebro 2013), s. 39-53.

Klassen, L., Neolithic greenstone axes with perforated butt from South Scandinavia. In: R.M. Arbogast/A. Greffier-Richard (eds.). Entre Archéologie et Écologie, une Préhistoire de tous les Milieux. Mélanges offerts à Pierre Pétrequin. Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté, 928 ; série « Environnement, sociétés et archéologie », 18 (Besançon 2014), 199-212.

Klassen, L., Axes of Alpine jade from southern Scandinavia and northernmost Germany. Danish Journal of Archaeology 1:1, 2013, 86-89.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Boas, N.A., Dyrbakke. ”Villa Rustica” med badstue og centralvarme i ældre jernalder. Museum Østjylland Årbog 2013, 186-195.

Christensen, L. Bach og Lolk, J. Kveiborg, Tæt på jernalderfolkene fra Toftesøgård. Museum Østjylland Årbog 2013, 150-157.

Clemmensen, B., Vejen til fortidsminder. Museum Østjylland Årbog 2013, s. 128-137.

Clemmensen, B., Jensen, T. Fristed og Korthauer, C., Værkstedsplads ved Gimmingvej. Museum Østjylland Årbog 2013, s. 158-167.

Kannegaard, E., Småting fra Nederst. Museum Østjylland Årbog 2013, 204-209.

Klassen, L., Småsten fortæller. Museum Østjylland Årbog 2013, 196-203.

Nielsen, T. Booker, Geometriske stensætninger på Djursland og ved Randers. Museum Østjylland Årbog 2013, 178-185.

Poulsen, T. Guntzelnick, ”Toftesøgård IV”. En velbevaret landsby fra Kristi fødsel. Museum Østjylland Årbog 2013, 138-149.

Rasmussen, L. Wincentz, Den lange Udgravning – Landtracéet fra Anholt Havvindmøllepark. Museum Østjylland Årbog 2013, 168-177.

Stidsing, E., Et fyrsteligt gravudstyr fra ældre jernalder. Museum Østjylland Årbog 2013, 122-127.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Espersen, A. Have, Skindet på næsen – Randers Handskefabrik under krig og besættelse. Erhvervshistorisk Årbog 2013-1, 33-56.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Adamsen, N. Bønløkke, Fabrikken. Museum Østjylland Årbog 2013, 14-21.

Espersen, A. Have, Dengang de drog afsted – og ikke kom tilbage. Fire randrusianske skæbner fra krigen i 1864. Museum Østjylland Årbog 2013, 72-81.

Grenaa, M. Holmberg, Terra Incognita. Turistforening og turistpropaganda i Grenaa anno 1915. Museum Østjylland Årbog 2013, 22-29.

Møller, L. Glerup, Saltholdige vande med god sandbund. Ebeltoft Vigs Søbadeanstalt 1886-1892. Museum Østjylland Årbog 2013, 30-35.

Sørensen, L., Da de tilsynsførende damer kom på besøg. Om plejebørn og deres vilkår i 1880’ernes Randers. Museum Østjylland Årbog 2013, 62-71.

Sørensen, H. Schaumburg, Jeg døber dig i… Museum Østjylland Årbog 2013, 82-85.

Vedsted, J., Feriekolonierne på Ahl og Mols. Museum Østjylland Årbog 2013, 36-47.

Vedsted, J., På feriekoloni – generobringen af det tabte barndomsland. Museum Østjylland Årbog 2013, 48-61.

Vedsted, J., Søren Abildgaards rejse til Røndeegnen 1770. Museum Østjylland Årbog 2013, 86-97.

Vedsted, J., Søren Abildgaards rejse til Ebeltoft, Mols og det sydlige Djursland 1770. Museum Østjylland Årbog 2013, 98-111.

A Arkæologi

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Boas, N.A., Fanghøje og Kildesig. Et fossilt bronzealderlandskab. Museum Østjyllands Årbog 2012, 46-55.

Clemmensen, B., En på skrinet. Museum Østjylland Årbog 2012, s. 56-61.

Hyldgård, I.M., Tjærby ødekirke og kirkegård. Museum Østjylland Årbog 2012, 62-73.

Kannegaard, E., Tragtbægeret fra Egsmark Strand. Museum Østjylland Årbog 2012, 6-11.

Lolk, J., En stenaldergravplads ved Tøjstrup. Museum Østjylland Årbog 2012, 30-37.

Nielsen, T. Booker, Flintpladser ved Neden Skiden Enge. Museum Østjylland Årbog 2012, 20-29.

Nielsen, T. Booker og Wincentz, L., Hus og høj ved Ørum Djurs. Museum Østjylland Årbog 20212, 38-45.

Stidsing, E., Om rekonstruktion af et stenalderbarns ansigt. Nørhald Egnsarkiv 2011, 2-11.

Stidsing, E., Om rekonstruktion af et stenalderbarns ansigt. Museum Østjylland Årbog 2012, 12-19.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Espersen, A. Have, Klæder, klude og konfektion – Chr. Juncher A/S i Randers 1852-1980. Erhvervshistorisk Årbog, Årg. 61-1, 2012, 9-31.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Jørgensen, T.H., Befæstelse og kanonbådskrig ved Djurslands kyster 1807-14. Museum Østjylland Årbog 2012, 128-137.

Madsen, S. Østergaard, Omrejsende i klokker. Museum Østjylland Årbog 2012, 74-84.

Møller, L. Glerup, Malteventyret i Ebeltoft. Museum Østjylland Årbog 2012, 162-175.

Sørensen, H. Schaumburg, Konge, dame, knægt. Museum Østjylland Årbog 2012, 138-143.

Vedsted, J., Siamesisk Samling i Ebeltoft – og dens skabere (Ebeltoft 2012).

Vedsted, J., Ebeltoftsølv. Museum Østjylland Årbog 2012, 112-127.

Vedsted, J., Ting-, Raad- og Arresthuset. Museum Østjylland Årbog 2012, 145-161.

 

C Konservering og Bevaring

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Korthauer, C., På nært hold. Iagttagelser ved konservering af arkæologiske metalfund. Museum Østjylland Årbog 2012, 98-106.

Nielsen, A. Rostgaard, Et unikt bord: Vakuum til vask og varme. Museum Østjylland Årbog 2012, 204-209.

Nielsen, A. Rostgaard og Petersen, L., Fanereolsystemet til fællesmagasinet i Randers -etape 2. Magasinmanualen.

A Arkæologi

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Oksbjerg, J., En bronzefibula fra gravpladsen Ved Ålehøj. Museum Østjylland Årbog 2011, 10-17.

Strandvig, S., Hvad krydset ved Korslund gemte. Museum Østjylland Årbog 2011, 6-9.

Wincentz, L., Stormandsgård på Nordbakken. Museum Østjylland Årbog 2011, 18-23.

 

B Nyere Tids Historie

Fagfællebedømte publikationer

Espersen, A. Have, Fællesskab og integration – De bosniske krigsflygtninge i Randers 1993-2010. Kulturstudier 1, 2011, 91-115.

 

Faglige publikationer uden fagfællebedømmelse

Adamsen, N., Kvinder bag disken. Museum Østjylland Årbog 2011, 96-101.

Espersen, A. Have, Ditlev Kirketerp – byens glemte handelsfyrste. Museum Østjylland Årbog 2011, 38-47.

Espersen, A. Have, De klædte Randers på. Chr. Junchers Klæde- og Konfektionsfabrik 1852-1980. Museum Østjylland Årbog 2011, 112-129.

Møller, J.E., Da Randers blev en moderne by 1850-1900. Museum Østjylland Årbog 2011, 102-111.

Møller, J.E., Mads Overby. Historien bag atelierkameraet. Museum Østjylland Årbog 2011, 130-135.

Møller, L. Glerup, Ebeltofts kvindelige detailhandlere. Museum Østjylland Årbog 2011, 88-95.

Sørensen, H. Schaumburg, Af nød, ej af lyst. Kvindelige detailhandlere i Randers 1860-1901. Museum Østjylland Årbog 2011, 76-87.

Vedsted, J., Et bjerglandbrug – landbruget i Toggerbo i Mols Bjerge i 350 år. Museum Østjylland Årbog 2011, 48-59.

Vedsted, J., Fra ødegårde til statshusmandsbrug – ejendommenes historie i Toggerbo i 350 år. Museum Østjylland Årbog 2011, 60-75.

Vedsted, J., Flåden og Ebeltoft. I: Ebeltoft Marineforening: Ebeltofts forhold til flåden gennem fem århundreder. Ebeltoft 2011, 7-35.

Vedsted, J. og Møller, L. Glerup, Syv herregårde. Udvalgte historier fra herregårdene i Nationalpark Mols Bjerge (Randers 2011).