Kontakt Museum Østjylland

Alt post og kontakt til Museum Østjyllands afdelinger skal rettes til: 
Museum Østjylland
Stemannsgade 2
8900 Randers C
T: 8712 2600

Kontakt os via mail

EAN nr. 57 98 00 43 16 009

CVR nr. 29 18 96 68

Personlig henvendelse i Grenaa kan ske på vores afdeling i Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Personlig henvendelse i Ebeltoft kan ske på vores afdeling på Torvet 9-11, 8400 Ebeltoft.

Kontakt til Randers Stadsarkiv skal rettes til kommunearkivet@randers.dk eller tlf. 8915 1825.

Kontakt til medarbejdere

Ledelse

Smidt-Jensen, Jørgen
Museumschef
Tlf. 8712 2623/2442 9525, E: jsj@museumoj.dk

Dubery, Karen
Souschef og leder af Udvikling og Publikum
Tlf. 8712 2644/5150 9611, E: kd@museumoj.dk

Hansen, Vibeke
Leder af Kulturarv & Kulturarvsforvaltning
Tlf. 5059 4980, E: vdh@museumoj.dk  

Højfeldt, Thomas Waage
Leder af Administration og Drift
Tlf. 2027 3419, E: th@museumoj.dk

Klassen, Lutz
Leder af Forskningsafdeling
Tlf. 8712 2635/2383 9682, E: lk@museumoj.dk

Petersen, Lone
Leder af Bevaring og Magasin

Tlf. 8712 2631/2629 7177, E: lp@museumoj.dk

Administration og Drift

Fangel, Ole
Museumsforvalter, Grenaa
Tlf. 8712 2619/2122 4832, E: of@museumoj.dk

Bolther, Grethe
Kustode og butik, Grenaa
Tlf. 8712 2611/2441 2694, E: gb@museumoj.dk

Jønsson, Kristina B.
Butiksbestyrer
Tlf. 2156 7233, E: kbj@museumoj.dk

Lanng, Birgit
Sekretær, Randers
Tlf. 8712 2620, E: bl@museumoj.dk

Larsen, Ib
Forvalterassistent, Grenaa, E:il@museumoj.dk  

Møller, Kirsten Nyholm
Kustode og butik, Ebeltoft
Tlf. 2944 7488, E: knm@museumoj.dk

Reception Håndværksmuseet
Tlf. 8712 2645/2449 5848

Reception Randers
Tlf. 8712 2643 E: receptionen@museumoj.dk

Reffsgaard, Jess 
Forvalterassistent, Grenaa, E: jr@museumoj.dk

Svendsen, Lene Revsbech
Bogholder, Randers
Tlf. 8712 2621, E: lrs@museumoj.dk

Udengaard, Marietta Haugaard
Sekretær, Grenaa
Tlf. 8712 2612, E: mhu@museumoj.dk

Zacho, Steen
Museumsforvalter, Ebeltoft
Tlf. 5143 9708, E: sz@museumoj.dk

Bevaring og Magasin

Korthauer, Carsten
Konservator, Randers
Tlf. 8712 2630/2058 0129, E: ck@museumoj.dk

Lauesen, Marianne
Konservatorassistent, Randers
Tlf. 8712 2632/2113 0559, E: ml@museumoj.dk

Nielsen, Anne Rostgaard
Konservator, Randers
Tlf. 8712 2630/2057 0619, E: arn@museumoj.dk

Arkiv

Andersen, Steen Berg
Arkivassistent, Randers
Tlf. 8915 1845/5156 2825, E: steen.berg.andersen@randers.dk

Christensen, Folmer
Arkivar, Randers
Tlf. 8915 1825/2344 8571, E: flc@museumoj.dk

Jensen, John
Overassistent, Randers
Tlf. 8712 2639/2449 9832, E: jj@museumoj.dk

Jensen, Tina Knudsen
Arkivansvarlig for Randers Kommune
Tlf. 8712 2638/2344 9036, E: tkj@museumoj.dk

Nørgård, Inger Lyngdrup
It-arkivar, Randers Kommune
Tlf. 8915 1825, E: iln@museumoj.dk

Skott, Helle Trolle
Arkivar, Ebeltoft
Tlf. 8712 2607/2113 2170, E: hts@museumoj.dk

Storvang, Mathilde
Arkivar, Randers
Tlf. 8712 2648/2345 2398, E: ms@museumoj.dk

Arkæologi

Clemmensen, Benita
Museumsinspektør Arkæologi, Randers
Tlf. 8712 2634/4110 8004, E: bc@museumoj.dk

Jensen, Trine Fristed
Arkæolog, Randers
Tlf. 4010 4897, E: tfj@museumoj.dk

Kannegaard, Esben
Museumsinspektør Arkæologi, Ebeltoft
Tlf. 8712 2603/3032 7541, E: ekn@museumoj.dk

Poulsen, Ole Bend
Assistent, Arkæologi, Grenaa
Tlf. 8712 2610/2112 9687 E: obp@museumoj.dk 

Poulsen, Thomas Guntzelnick 
Museumsinspektør Arkæologi, Grenaa
Tlf. 8712 2609/4010 8128, E: tgp@museumoj.dk

Reher-Langberg, Liv Stidsing
Arkæolog, Randers
Tlf: 2935 8838, E: lst@museumoj.dk

Stidsing, Ernst
Overinspektør Arkæologi, Randers
Tlf. 8712 2622/2140 5580, E: es@museumoj.dk

Thomsen, Pâna 
Assistent, Arkæologi, Grenaa
Tlf. 8712 2610/2112 9687 E: pt@museumoj.dk

Nyere Tid

Jensen, Frede
Samlingsinspektør, Randers
Tlf. 8712 2636/2484 1572, E: fj@museumoj.dk

Møller, Lea Glerup
Museumsinspektør Nyere Tid, Ebeltoft
Tlf. 8712 2605/2113 0931, E: lgm@museumoj.dk

Schøning, Rikke Alsbjeg 
Museumsinspektør nyere tid, Grenaa
Tlf. 8712 2616 /30 716698, E: ras@museumoj.dk

Sørensen, Hanne Schaumburg
Overinspektør Nyere Tid, Randers
Tlf. 8712 2642/2113 1793, E: hss@museumoj.dk

Udvikling og Publikum

Andersen, Lisette Berg
Museumsinspektør Leg og Læring, Randers
Tlf. 8712 2625/2484 0188, E: lba@museumoj.dk

Bentzen, Helle Lebahn
Museumsinspektør, Randers
Tlf. 8712 2629/4048 6431, E: hlb@museumoj.dk

Bjerregaard, Tina
Museumsinspektør Leg og Læring, Grenaa og Ebeltoft
Tlf. 8712 2615/4048 6530, E: tb@museumoj.dk

Dyer, Mark
Fotograf, Randers
Tlf. 2140 4190, E: mcd@museumoj.dk

Hyldgaard, Inger Marie
Leg og Læring, Håndværksmuseet
Tlf. 8712 2641/4012 0754, E: imh@museumoj.dk

Møller, Mette
Kommunikationsmedarbejder, Randers
Tlf. 8712 2628/5160 0639, E: mm@museumoj.dk

Pedersen, Jesper Nørskov
Museumsinspektør - formidler, Grenaa
Tlf. 5172 8055, E: jnp@museumoj.dk

Purup, Jakob Beck
Udstillingsarkitekt
Tlf. 8712 2627/2942 3951, E: jbp@museumoj.dk