Randers ved vandet

Byen Randers ligger på et af de smalleste steder i Gudenåen og skylder vandløbet sin placering. På det sted, hvor det altid har været lettest for mennesker at passere åløbet opstod byen og har altid bevaret sit tætte tilhørsforhold til vandet.

Foto: Randers Kommune

Mødet mellem by, natur og vand er helt unikt på dette sted og i dag er områderne i byen nærmest vandet udnyttet til rekreative formål så borgerne kan komme så tæt på vandet som muligt.

Sådan har det ikke altid været og i denne podcast fortæller arkivar Tina Knudsen Jensen om hvordan Randers i tidligere tider har udnyttet den tætte beliggende ved vandet. Om hvordan Randers-købmændene har været afhængige af den gode vandvej – om hvordan der i flere hundrede år er blevet arbejdet på uddybning af sejlrenden, så købmændenes store skibe har kunne bringe eksotiske varer fra fjerne kontinenter – om byens tunge industri, der har benyttet vandet som den letteste måde at slippe af med affald – om hvordan den gamle jernbanebro fik sin blå farve - og om hvordan byen i dag tænker vandet meget tættere på den middelalderlige bykerne og arbejder på at få ”byen til vandet”