Randers ved vandet

Byen Randers ligger på et af de smalleste steder i Gudenåen og skylder vandløbet sin placering. På det sted hvor det altid har været lettest for mennesker at passere åløbet, opstod byen, og den har altid bevaret sit tætte tilhørsforhold til vandet.

Mødet mellem by, natur og vand er helt unikt på dette sted, og i dag er områderne i byen nærmest vandet udnyttet til rekreative formål, så borgerne kan komme så tæt på vandet som muligt.

Sådan har det ikke altid været. I denne podcast fortæller arkivar Tina Knudsen Jensen om, hvordan Randers i tidligere tider har udnyttet den tætte beliggende ved vandet. Hør om hvordan Randers-købmændene altid været afhængige af den gode vandvej og om hvordan der i flere hundrede år er blevet arbejdet på uddybning af sejlrenden, så deres store skibe kunne bringe eksotiske varer fra fjerne kontinenter. 

Podcasten fortæller også om byens tunge industri, der har benyttet vandet som den letteste måde at slippe af med affald!, og om hvordan den gamle jernbanebro fik sin ikoniske blå farve. 

I dag arbejder kommunen med en plan, hvor ambitionen er at knytte den middelalderlige bykerne tættere sammen med vandet, og dermed få "byen til vandet".