Kontakt

Kontaktinformation til Museum Østjylland og medarbejdere.

Museum Østjylland i Grenå. Foto: Museum Østjylland

Kontakt til Museum Østjyllands afdelinger kan rettes til:

Museum Østjylland
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Tlf.: 8712 2600
E-mail: mail@museumoj.dk

EAN-nr.: 57 98 00 43 16 009

CVR-nr.: 29 18 96 68

MobilePay 573604

Personlig henvendelse i Grenaa kan ske på vores afdeling i Søndergade 1, 8500 Grenaa.

Personlig henvendelse i Ebeltoft kan ske på vores afdeling i BMA, Maltfabrikken, Maltvej 8, 8400 Ebeltoft.

Kontakt til Randers Stadsarkiv skal rettes til randers.stadsarkiv@randers.dk eller tlf. 8915 1825.

Kontakt til medarbejdere

Museumschef 
Jesper Bækgaard
Tlf.: 4021 3860
E-mail: jb@museumoj.dk

Souschef og Leder af Administration og Drift
Helle Ejersbo 
Tlf.: 2320 4342
E-mail: hej@museumoj.dk

Arkivleder
Tina Knudsen Jensen
Tlf.: 2344 9036
tkj@museumoj.dk

Leder af Arkæologi
Benita Clemmensen
Tlf.: 4110 8004
E-mail: bc@museumoj.dk

Leder af Bevaring og Magasin
Karen Worre Hastrup Woer
Tlf: 2362 2871
E-mail: kw@museumoj.dk

Forskningsleder
Lutz Klassen
Tlf.: 2383 9682
E-mail: lk@museumoj.dk

Leder af Nyere Tid
Hanne Schaumburg Sørensen
Tlf.: 2113 1793
E-mail: hss@museumoj.dk

Leder af Kommunikation og Formidling
Maria Louise Elgård Rasmussen
Tlf.: 3062 9802
E-mail: 
mlr@museumoj.dk

Souschef og Leder af Administration og Drift
Helle Ejersbo
Tlf.: 2320 4342
E-mail: hej@museumoj.dk

Sekretær
Birgit Abildgaard Eriksen
Tlf. 2134 5179
E-mail: bae@museumoj.dk

Sekretær
Marietta Haugaard Udengaard
Tlf.: 2043 2840
E-mail: mhu@museumoj.dk

Bogholder
Lene Revsbech Svendsen
Tlf.: 2489 3465
E-mail: lrs@museumoj.dk

Butikskoordinator 
Helene Kaad
Tlf.: 2440 3193
Email: hek@museumoj.dk

Fotograf
Mark Dyer
Tlf.: 2140 4190
E-mail: mcd@museumoj.dk

Reception Håndværksmuseet
Tlf.: 2449 5848

Reception, Ebeltoft
Conny Bonde Radza

Tlf.: 2152 5432
cbr@museumoj.dk

Reception, Randers
Katrine Sommer
Tlf.: 2384 0338
ks@museumoj.dk

Reception, Randers
Adriana Slupinski Juncher
Tlf.: 2384 0351
asj@museumoj.dk

Reception, Randers
Birte Ring Sørensen
Tlf.: 8712 2643
bis@museumoj.dk

Reception, Randers
Jannie Dyrborg
Tlf.: 8712 2643
jd@museumoj.dk

Reception, Grenaa
Rikke Maria Allermann
Tlf.: 2311 7436
rma@museumoj.dk

Reception, Grenaa
René Jørgen Nielsen
Tlf.: 2441 2694
rjn@museumoj.dk

Reception, Grenaa
Helle Jørgensen
Tlf.: 2441 2694
hj@museumoj.dk

Museumshåndværker
Mads-Peter Helbo Møller
Tlf.: 2122 4832
E-mail: mphm@museumoj.dk

Museumshåndværker, Ebeltoft
Steen Zacho
Tlf.: 5143 9708
E-mail: sz@museumoj.dk

Museumshåndværker assistent, Ebeltoft
Hans Henrik Nyhuus

Arkivleder
Tina Knudsen Jensen
Tlf.: 2344 9036
tkj@museumoj.dk

Arkivassistent, Randers
Steen Berg Andersen
Tlf.: 5156 2825
steen.berg.andersen@randers.dk

Arkivassistent, Randers
Kaare Haun Kierkegaard
Tlf: 2448 8762
khk@museumoj.dk

Arkivar, Randers
Folmer Christensen
Tlf.: 2344 8571
flc@museumoj.dk

It-arkivar, Randers Kommune
Inger Lyngdrup Nørgård

Tlf.: 8915 1825
iln@museumoj.dk

Arkivar, Randers
Mathilde Storvang

Tlf.: 2345 2398
ms@museumoj.dk

Arkivar, Ebeltoft
Martin M. P. Mauritzen
Tlf.: 9243 4973
mpm@museumoj.dk

Leder af Arkæologi
Benita Clemmensen
Tlf.: 4110 8004
E-mail: bc@museumoj.dk

Museumsinspektør, Randers
Thomas Guntzelnick Poulsen
Tlf.: 4010 8128
E-mail: tgp@museumoj.dk

Museumsinspektør, Grenaa
Rikke Maring
Tlf.: 2441 1461
E-mail: rm@museumoj.dk

Museumsinspektør, Randers
Martin Risvig
Tlf: 2152 0314
E-mail: Martin.Risvig@randers.dk

Museumsinspektør, Randers
Jakob Westermann
Tlf.: 20 26 41 81
E-mail: jwe@museumoj.dk

Arkæolog
Kåre Gyldenløve
Tlf: 2931 8550
E-mail: kg@museumoj.dk

Arkæolog
Lone Andersen
E-mail: lan@museumoj.dk

Arkæolog
Jeppe Elster Skovgaard
E-mail: jes@museumoj.dk

Arkæolog
Rie Bloch
Tlf: 2447 8404
E-mail: rbh@museumoj.dk

E-mail til arkæologisk team
Arkaeolog@museumoj.dk

Leder af Bevaring og Magasin
Karen Worre Hastrup Woer
Tlf: 2362 2871
E-mail: kw@museumoj.dk

Konservator
Carsten Korthauer
Tlf.: 2058 0129
E-mail: ck@museumoj.dk

Samlingsinspektør, Randers
Frede Jensen

Tlf.: 2484 1572
E-mail: 
fj@museumoj.dk

Konservatorassistent
Marianne Lauesen
E-mail: ml@museumoj.dk

Konservator
Anne Rostgaard Nielsen
Tlf.: 2057 0619
E-mail: arn@museumoj.dk

Assistent, Grenaa
Pâna Thomsen
Tlf.: 2112 9687
E-mail: pt@museumoj.dk

Forskningsleder
Lutz Klassen
Tlf.: 2383 9682
E-mail: lk@museumoj.dk

Leder af Kommunikation og Formidling
Maria Louise Elgård Rasmussen
Tlf.: 3062 9802
E-mail: mlr@museumoj.dk

Museumsinspektør, Randers og Norddjurs
Lisette Berg Andersen
Tlf.: 2484 0188
E-mail: lba@museumoj.dk

Museumsinspektør, Randers og Ebeltoft
Helle Lebahn Bentzen

Tlf.: 4048 6431
E-mail: 
hlb@museumoj.dk

Museumsinspektør, Grenaa og Ebeltoft
Tina Bjerregaard
Tlf.: 4048 6530
E-mail: tb@museumoj.dk

Kommunikationsmedarbejder
Mette Møller
Tlf.: 5160 0639
E-mail: mm@museumoj.dk

Udstillingsarkitekt
Jakob Beck Purup
Tlf.: 2942 3951
E-mail: jbp@museumoj.dk

Leder af Nyere Tid
Hanne Schaumburg Sørensen
Tlf.: 2113 1793
E-mail: hss@museumoj.dk

Museumsinspektør, Syddjurs
Lea Glerup Møller
Tlf.: 2113 0931
E-mail: lgm@museumoj.dk

Museumsinspektør, Norddjurs
Rikke Alsbjerg Schøning
Tlf.: 3071 6698
E-mail: ras@museumoj.dk

Museumsinspektør, Randers
Simon Ryvang True
Tlf:  2464 3135
E-mail: srt@museumoj.dk

Projektmedarbejder
Viktor Bjerg Bondesen
Tlf: 2425 9783
E-mail: vbb@museumoj.dk

Studentermedhjælper
Anna-Sofie Abkjer Kofod
E-mail: ask@museumoj.dk