Publikationer og links

Museum Østjylland formidler den indsamlede viden gennem udgivelse af såvel populære som faglige bøger.

Vi har gennem de seneste år udbygget denne side af vores formidling med en videnskabelig bogserie og enkelte udgivelser.

Videnskabelig bogserie

Museum Østjyllands videnskabelige bogserie er udgivet i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. 

Bind 1
E. Stidsing/K. Høilund Nielsen/R. Fiedel (eds.). Wealth and Complexity. Economically specialised sites in Late Iron Age Denmark. East Jutland Museum Publications vol. 1 (Århus 2014).

Bind 2
Lutz Klassen, Along The Road. Aspects of Causewayed Enclosures in South Scandinavia and Beyond. East Jutland Museum Publications vol. 2 (Århus 2014).

Bind 3
Inger Marie Hyldgaard, Tjærby Ødekirke og Ødekirkegård. Museum Østjyllands Publikationer vol. 3 (Århus 2016).

Desuden skriver museets faglige personale artikler til diverse fagmagasiner og bogudgivelser. Artiklerne er baseret på den aktuelle forskning, som hele tiden er i gang på museet.

Du kan læse artiklerne og finde mere viden her.

Årbogsserie

Hvert år udkommer Museum Østjyllands traditionelle årbog. Årbogen henvender sig til den alment kulturhistorisk interesserede, og der er noget for enhver smag. Uanset om man er interesseret i oldtid, middelalder eller den eftermiddelalderlige periode, så byder bogen på godt stof, og hele vores geografiske område på Djursland og i Kronjylland er dækket godt ind med historier. 

Alle publikationer kan købes i Museumsbutikkerne.

Området historie

Herunder finder du en liste med gode links, hvor du kan finde mere viden om områdets historie.

Kimen til Slyngborgkvarteret blev lagt i 1880, da proprietær Søren Møller døde og hans gård med 24 tønder land blev solgt til et konsortium. Konsortiet solgte i de følgende årtier grunde til lokale håndværkere og bygherrer, som hurtigt fyldte området med solide etageejendomme.

Hent folderen her

Folderen er tænkt som et lille opslagsværk, der fortæller om egnenes tilbageværende bygninger og landsbyernes historie. Den er resultatet af et samarbejde mellem lokale kræfter og Museum Østjylland. Det er en del af LAG-projektet "Udvikling i Albæk gennem historie, leg og motion".

Hent folderen her

Historisk Atlas er et digitalt projekt, der gør vores individuelle lokale historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst – også uden for almindelige åbningstider. Historisk Atlas er en alternativ indgang til materiale som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, bibliotek eller museum. Her formidles alt fra arkæologiske fund, fortidsminder, fredede bygninger og mindesmærker til gårdhistorie, landsbyer, kirker, skibsforlis og meget mere.

Gå på Historisk Atlas

Museum Østjyllands dragtsamling er på et kvalitetsmæssigt meget højt niveau, specielt hvad angår 1700-tallets og det tidlige 1800-tals dragter. I onlineudstillingen vises 60 dragter fra Museum Østjyllands afdeling i Randers. Dragtsamlingen giver et enestående billede af den udvikling, samfundet har gennemgået fra 1730 til 1990.

Hver landsby, der er registreret, er beskrevet i et katalog gennem temaerne: Historie, Topografi og landskab, Funktioner og infrastruktur, Bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø, Afgrænsning og byggemuligheder samt en Sammenfatning. I menuen øverst til venstre på siden kan du finde alle katalogerne for de 5 distrikter.

Læs landsbyregistreringen 2011