Ledige stillinger og studiepraktik

Museum Østjylland søger i øjeblikket en afdelingsleder for Administration og Drift, en studentermedhjælper og museumsværter til vores afdeling i Ebeltoft

Vil du være afdelingsleder for Administration og drift i spændende og dynamisk kulturinstitution?

Museum Østjylland søger en leder af vores Administrations- og driftsafdeling. Vi mangler personen, som kan være med til at sikre og udvikle det stabile økonomiske og administrative fundament for et lokalmuseum, der er blandt de største i Danmark. Administrations- og driftsafdelingen spiller en meget vigtig rolle i vores bestræbelser på at gøre museet til en stærkere virksomhed og en endnu bedre arbejdsplads. Derfor søger vi en person med gode lederevner, sans for helheder og fokus på udvikling.

Vi kan tilbyde dig et attraktivt job og gode kolleger på en spændende og kulturel arbejdsplads i konstant udvikling.
Hvis du bliver vores nye afdelingsleder for administration og drift, får du den daglige ledelse af museets sekretariat, af museets butiks- og receptionspersonale og af museets håndværkere. Du får ansvar for regnskab og økonomistyring, for museets personaleadministration og for driften af butikkerne og for museets rengøring og bygningsvedligeholdelse. Du bliver en del af museets ledergruppe.

Vi forestiller os, at du har en mellemlang eller videregående uddannelse inden for økonomi og administration, at du har erfaring med sekretariatsledelse – gerne i en offentlig virksomhed, samt at du har kendskab til personaleforhold og evne til at lede og motivere medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer. Vi ser gerne, at du har øje for både optimeringsmuligheder i museets mangfoldige og ofte komplekse arbejdsgange og for balancen mellem stabil drift og nødvendig udvikling. Det er vigtigt, at du kan leve dig ind i museets særlige struktur, kultur og profil.

Museum Østjylland har hovedadresse i Kulturhuset, Randers, og vi har desuden arbejdspladser og formidlingssteder i Grenaa og Ebeltoft.
Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og er til besættelse pr. 1. august 2022 eller snarest derefter.
Tjenestestedet er Stemannsgade 2, 8900 Randers C, men der må ofte forventes arbejdsdage i Ebeltoft og Grenaa.

Jobprofil

Stillingsbetegnelse

Afdelingsleder for Administration og drift.

Organisatorisk indplacering

Vores nye afdelingsleder for Administration og drift bliver ansat med direkte reference til museumschefen og bliver en del af museets ledergruppe. Museets administrations- og driftsafdeling omfatter ud over administrationslederen 17 medarbejdere.

Tjenestested

Tjenestestedet er Museum Østjyllands afdeling i Randers. Det må forventes, at noget af arbejdstiden skal lægges i Grenaa og Ebeltoft.

Stillingens indhold

Museum Østjylland er i rivende udvikling. Økonomien er kompliceret, opgaverne er mangfoldige og organisationen vokser. Det betyder, at vi har behov for en kompetent leder af museets administrations- og driftsafdeling, som også har stærke personaleledelseskompetencer.

Du skal have øje for optimeringsmuligheder i museets administrative processer, og du skal have sans for på samme tid at sikre en stabil drift og en løbende udvikling. Det er vigtigt for os, at du kan lede og inspirere en medarbejdergruppe med mange forskellige faglige og menneskelige kompetencer

Afdelingslederen for Administration og drift har det daglige ansvar for ledelse af afdelingens medarbejdere og varetager i samarbejde med museumschefen og de øvrige ansatte i museets administrations- og driftsafdeling:

 • Museets økonomistyring og -opfølgning. Herunder:
  • Budget
  • Bogføring
  • Løn
  • Projektregnskaber med ekstern finansiering
  • Økonomianalyser og rådgivning om økonomi

Museets omsætning har de senere år ligget på omkring 40 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er fast offentligt tilskud, mens den resterende del stammer fra egenindtjening, puljemidler og fondsstøtte.

Der vil også i de kommende år være fokus på at udvikle museets redskaber til økonomistyring.

 • Museets personaleadministration og HR. Herunder:
  • Ansættelser og afskedigelser
  • Ferie- og sygdomsadministration
  • Løntilskud og refusion
  • Ansvar for APV og opfølgning på arbejdsmiljøplan
  • Sikkerhed
  • Intern kommunikation

Museet har omkring 55 årsværk fordelt på ca. 75 medarbejdere. Hertil kommer omkring 20 timelønsansatte og ca. 70 frivillige.

 • Museets praktiske administration. Herunder:
  • Implementering af tværgående beslutninger
  • Journalisering og sagshåndtering
  • Indkøb
  • Korrekturlæsning
  • Telefonbetjening
  • Pakning og distribution af markedsføringsmateriale, årbøger m.v.
  • Ajourføring af diverse kalendere
  • Booking og klubadministration
  • Alarm- og sikkerhedsadministration
  • IT-administration

Museets administration varetages af 3 medarbejdere ud over administrationslederen.

Der vil i kommende år være fokus på at effektivisere og optimere museets administrative og driftsmæssige praksis og arbejdsgange – herunder digitalisering - med fokus på udnyttelse af kompetencer på tværs af organisationen og med henblik på en endnu bedre administrativ understøttelse af museets faglige funktioner og udvikling af bedre oplevelser for museets gæster.

 • Museets håndværksfunktioner. Herunder:
  • Bygningsvedligeholdelse
  • Vedligeholdelse af udearealer
  • Udstillingsvedligeholdelse
  • Udstillingsopbygning

Museets håndværkerteam omfatter 2-3 medarbejdere og et par frivillige.

Der vil i de kommende år være fokus på sikring af et tværgående team, der kan understøtte både museets bygningsbevaring og udstillingsopbygning/vedligehold.

 • Museets butikker og receptioner. Herunder:
  • Modtagelse og vejledning af gæster
  • Indkøb og salg af varer i museumsbutikkerne
  • Løsning af administrative opgaver

Museets frontpersonale omfatter 9-10 faste receptionister og ca. 10 timelønnede.

Der vil de kommende år være fokus på at kompetenceudvikle receptions- og butiksteamet med henblik på at gøre gæsternes oplevelse af museet endnu bedre.

 • Museets rengøring. I Randers har museet to rengøringsassistenter. I Ebeltoft og Grenaa varetages rengøringen af private firmaer.

Personprofil

Faglige kompetencer og erfaringsgrundlag

Vi forventer, at du lever op til de fleste af følgende krav:

 • Relevant uddannelse inden for administration, HR og økonomistyring
 • Erfaring med sekretariatsledelse
 • Erfaring med og stærk evne for personaleledelse
 • Erfaring i administrations- og økonomisystemer, herunder formidling af dem til humanister
 • Erfaring fra sekretariatsbetjening i offentlige virksomheder
 • Erfaring med projektøkonomi

Personlige kompetencer

Vi forestiller os, at vores kommende kollega har følgende egenskaber:

 • Er initiativrig og proaktiv
 • Er systematisk
 • Er strategisk tænkende i forhold til økonomi
 • Har ro og overblik
 • Har koordineringsevne og evne til at arbejde på tværs i organisationen
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er fleksibel
 • Er beslutsom
 • Er god til at kommunikere
 • Kan omgås mennesker på alle niveauer
 • Har naturlig autoritet
 • Kan lide at blive udfordret personligt og fagligt
 • Har interesse for museer og har respekt for og indlevelse i den særlige profil, en museumsarbejdsplads har
 • Er en god, rummelig og humoristisk kollega og leder, der gerne vil samarbejde med og udnytte de mange forskellige kompetencer, der er på et museum

Museum Østjylland

Museum Østjylland er et af de største lokalhistoriske museer i Danmark med syv museumshuse fordelt i Randers, Grenaa og Ebeltoft. Vi har årligt omkring 160.000-180.000 gæster, beskæftiger ca. 55 årsværk, har ca. 80 frivillige og omsætter for over 40 mio. kr.

Ansøgningsfrist

Vi skal modtage din ansøgning senest 24. maj 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler (1. og 2. runde) 1. og 13. juni 2022.

Yderligere oplysninger ved museumschef Jesper Bækgaard på mail jb@museumoj.dk eller telefon 40 21 38 60.

Er du Museum Østjyllands nye studentermedhjælper?     


Har du lyst til at arbejde med kulturarv på et stort lokalt museum?
Og har du lyst til at prøve kræfter med museets enestående samling
af genstande og den historie, der ligger bag? Er du nysgerrig efter at lære mere
om arbejdet på et museum, som registrering og magasinering?
Har du mod på at arbejde tværfagligt og er du systematisk og har gode
samarbejdsevner, så er du måske Museum Østjyllands nye studentermedhjælper.
Du bliver tilknyttet museets registreringsteam men vil komme til at samarbejde med museets øvrige afdelinger.

Dine primære opgaver vil være:

 • Samlingsarbejde herunder registrering af genstande
 • Historisk informationssøgning til genstandsregistreringen
 • Udflytning af dele af samlingen til museets fællesmagasin
 • Besvarelse af faglige forespørgsler
 • Deltagelse i det praktiske arbejde omkring museets udstillingsarbejde

Men andre opgaver på museet kan også komme på tale f.eks. kan du blive involveret i museets formidlingsarbejde og kan bla. få mulighed for at skrive en artikel til museets årbog

Om dig

 • Du er på 2. eller 3. år af dit arkæologi- eller historiestudie
 • Du læser muligvis museologi/museal kommunikation som sidefag
 • Du arbejder systematisk og følger opgaven til dørs
 • Du er ikke bange for nye opgaver og kan lide skiftende arbejdsopgaver
 • Du er åben og imødekommende
 • Du kan lide at møde nye mennesker
 • Du bliver ikke slået af pinden af rutineprægede opgaver

Vi tilbyder:

 • Viden og ansvar inden for samlingsarbejde
 • Viden om kulturarv/museumsgenstande
 • Viden og ansvar for servicering af museets brugere, forskere og frivillige
 • Udstillingserfaring
 • Formidlingserfaring
 • Kursus i registreringssystemerne bl.a. SARA
 • Kursus i håndtering af genstande
 • Tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for deltagelse i mindre arkæologiske udgravninger, hvis du er arkæolog.

Arbejdssted og arbejdstid.
Du får arbejdssted i Randers. Arbejdstiden er fleksibel, ca. 8 timer ugentligt efter aftale.

Tiltrædelse snarest muligt.

Om Museum Østjylland
Med sine godt 70 medarbejdere er Museum Østjylland et af Danmarks største lokalhistoriske museer. Museet har afdelinger i Randers, Ebeltoft og Grenaa og havde 180.000 gæster sidste år. Læs mere https://museumoj.randers.dk/museum-oestjylland/

Ansøgning og kontakt

Ansøgningsfrist: 22.5

Har du spørgsmål til stillingen eller til Museum Østjylland kan du kontakte Frede Jensen på 2484 1572.

Museumsværter søges til vores museer i Ebeltoft


Vi søger flere kolleger, der kan tage godt imod vores gæster og formidle vores historier. Er du interesseret i et sommerjob med mening - er dette lige noget for dig.

Du bliver en del af en skøn kollegagruppe i Ebeltoft, hvor der er godt kollegaskab samt god introduktion og sparring.

 Du skal:

 • Være vant til at tage imod gæster på en venlig og imødekommende måde.
 • Kunne overskue og håndtere en større mængde gæster.
 • Betjene gæster i vores museumsbutik.
 • Udover dansk må du gerne kunne beherske lidt engelsk.
 • Kunne være ude i alt slagsvejr, da opgaverne også varetages udendørs.
 • Have en god fysik, da du skal kunne stå op i længere tid.

Alt det praktiske:

 • Perioden er juni, juli og august.
 • Vagternes længde er fra 9.45 til 16.15.
 • Museet er åbent tirsdag til søndag – hvorfor du også skal kunne arbejde i weekender
 • Dit timetal aftaler vi nærmere, men det er ikke fuld tid.
 • Du får en vagtplan gældende for hele perioden.

Vores museer i Ebeltoft

Farvergården er helt unik, som Nordeuropas eneste bevarede købstadsfarveri. Den står fortsat med beboelse, have og staldlænge. Farvergården er beliggende på Adelgade i centrum af Ebeltoft.

På Det Gamle Rådhus er der udstilling af Vagtstuen, Molbostuen, Tingstuen og Fangekælderen. Rådhuset var i brug indtil 1840.

Løn efter overenskomst mellem HK Kommunal og Randers Kommune.

Send din ansøgning hurtigst muligt til leder af Administration og drift, Lene Marie Halgreen

E-mail: Lmh@museumoj.dk  Vi afholder løbende samtaler.

Vil du mere omkring jobbet, er du velkommen til at ringe 2037 3481.