Ledige stillinger og studiepraktik

Vi søger i øjeblikket en museumshåndværker

Museumshåndværker til Museum Østjylland

Vi søger en museumshåndværker, som trives i at arbejde tæt sammen med andre dygtige kolleger med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. I stillingen ligger en koordinerende rolle, hvor du både har ansvar for at overskue og tilrettelægge de løbende håndværksopgaver og primært selv at være den udførende indenfor bygnings- og driftsvedligeholdelse. Hertil kommer opgaven omkring bygning af museets udstillinger, som sker i tæt samarbejde med dine kolleger i museets afdelinger.

På Museum Østjylland kan du opleve Randersegnens og Djurslands historie og kultur fra urtiden til nutiden. Vi er et af landets største lokalhistoriske museer og er stolte af vores historiske og smukke museumsbygninger, som du nu kan være med til at bevare.
Vi tilbyder dig ca. 70 engagerede og dygtige ildsjæle som dine kollegaer, en arbejdsplads i udvikling og spændende udfordringer med plads til selvstændighed. Du vil komme til at arbejde på et visionært museum med muligheder for selv at sætte dit præg på hverdagen og museets aktiviteter og udvikling.

Dine arbejdsopgaver vil være delt i to hovedgrupper

 1. Løbende vedligeholdelse af den fredede købmandsgård i Grenaa og Farvergården i Ebeltoft (begge fra 1700-tallet).
  Da bygningerne er fredede, vil det være en fordel, at du kender og har interesse i bygningsbevaringsområdet eller vil sætte dig ind i området. Ud over de håndværksmæssige vedligeholdelsesopgaver, skal du desuden fungere som pedel med ansvar for daglig drift omkring el-vand- varme, udearealer og dagligt forefaldende arbejde på museet i Grenaa.
 2. Design og opbygning af museets udstillinger i samarbejde med vores arkitekter, herunder konkrete scenografiske opgaver. 
  Når vi bygger udstillinger, er du en del af Team Udstillinger og arbejder sammen med udstillingsarkitekten og frivillige håndværkere, hvor I laver scenografi rundt om vores historiske materiale og pakker udstillinger ned igen efter endt udstillingsperiode. Vi har som museum fokus på bæredygtighed og genbruger materialer, når det er muligt. Teamet planlægger sammen årets håndværkeropgaver i særudstillinger (3-4 udstillinger om året). Særudstillingsarbejdet foregår oftest på museet i Grenaa og Randers.Der er tilknyttet flere ansatte på nedsat tid og frivillige, som løser opgaver indenfor håndværk og drift på alle museets lokationer.


Nedenstående opgaver er blandt andre også en del af dit ansvarsområde

 • Sikre bedst mulig energioptimering
 • Tilsyn med alarmer og nøgleadministration
 • Teknisk support ifm. udstillingerne
 • Daglig ledelse og arbejdsfordeling af tilknyttet medhjælper – en mentorfunktion

Foretrukne kompetencer

Vi lægger vægt på, at du er faguddannet tømrer med indsigt i maler- og murerfaget. At du er struktureret og kan prioritere i dine arbejdsopgaver vil være en anden forudsætning. Du skal være to skridt foran, da du er den koordinerende og planlæggende omkring arbejdsopgaverne i driftsteamet.

Øvrige kompetencer, vi vægter i forhold til vores nye kollega, er

 • Kendskab og forståelse for traditionel byggeskik og bygningsbevaring
 • Kendskab til kulturhistoriske materialer og anvendelsen af disse vil være en fordel
 • God til at arbejde i forskellige teams og et rummeligt arbejdsmiljø
 • Du kan motivere og sætte din faglighed i spil i samarbejdet med kolleger indenfor andre faggrupper og ansættelsesformer
 • Kreativ og god til at finde på løsninger til særudstillingers inventar


Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Aflønnes efter gældende overenskomst og er til besættelse pr. 1. marts 2023.

Tjenestestedet er indtil videre Søndergade 1, 8500 Grenaa, men der må også forventes arbejdsdage i Ebeltoft og Randers.

Frist

Vi glæder os til modtage din ansøgning og relevante bilag senest den 3. januar 2023.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. januar.

Yderligere oplysninger

ved museumschef Jesper Bækgaard på telefon 40 21 38 60 eller leder af Administration og drift Helle Ejersbo på telefon 23 20 43 42.