Museets organisation

Museum Østjylland er et af landets største lokalhistoriske museer med udstillinger i museumsbygninger i Grenaa, Ebeltoft og Randers.

Det geografiske ansvarsområde for Museum Østjylland er ifølge museumsloven Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Museets organisation

Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med tilhørende arkiver, som belyser forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.

Museum Østjylland er forpligtet af museumsloven, der har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os. Museumsloven har desuden til formål at sikre varetagelse af opgaver, der vedrører sten- og jorddiger og fortidsminder.

Læs Museum Østjyllands vedtægter her.

Læs Randers Stadsarkivs vedtægter her.

Læs Museum Østjyllands strategi for museets arbejde og mål.

Museet arbejder for at udvikle samlingerne og dokumentationen af den historiske udvikling indenfor det geografiske ansvarsområde. Det er museets opgave at gøre samlingen tilgængelig for offentligheden og udbrede kendskabet til museets forskningsresultater.

Museum Østjylland er en fusion fra 1. januar 2011 mellem tidligere Kulturhistorisk Museum i Randers, Djurslands Museum i Grenaa og Museet for Syddjurs i Ebeltoft. 

Læs Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af Museum Østjylland her.

Aftale med Randers Kommune

Museum Østjylland indgår hvert år en aftale med Randers Kommune, hvori man fastlægger budget og opstiller mål for museets arbejde. Aftalen bliver udarbejdet gennem dialog mellem kommunens fagudvalg og museets ledere, medarbejdere og præsidium. Herunder kan du se museets aftale for det kommende år, samt  budget og regnskab gældende indenfor aftaleperioden.

Læs Museum Østjyllands aftale med Randers Byråd her.

Museum Østjyllands vision

Oplevelse — viden — eftertanke

  • Museum Østjylland er Danmarks nyskabende lokalmuseum. Vi eksperimenterer, når vi forsker og formidler.
  • Museum Østjylland nytænker lokalmuseets rolle i samfundet.
  • Museum Østjylland er et mødested for alle. Vi inddrager og engagerer borgerne. Vi inviterer dem på oplevelser indenfor på museet og udenfor i kulturlandskaberne.
  • Museum Østjylland er en attraktiv partner for udvikling af kulturoplevelser, både lokalt og nationalt.

Museum Østjyllands mission

Museum Østjylland er et lokalt forankret kulturhistorisk museum. Vi skaber viden om vores fælles kulturarv ved at indsamle, bevare og forske i genstande og kilder. Vi formidler viden om menneskers liv og vilkår i fortid og nutid i et nytænkende, eksperimenterende og tværfagligt miljø, og vi tilbyder museets brugere oplevelser med rum til eftertanke.

Museum Østjylland skaber identitet og selvforståelse i det lokale samfund, både for det enkelte individ og for fællesskabet. Museum Østjylland udveksler viden i netværk og er et kulturelt kraftværk i samarbejde med partnere.

Museum Østjylland gennemfører løbende mange forskellige forsknings- og formidlingsprojekter. I langt de fleste af projekterne arbejder vi sammen med partnere uden for museet. Det gør vi, fordi vi tror på, at samarbejde og tværfaglighed er vejen til dynamik og nytænkning. Derfor er det også en del af Museum Østjyllands vision, at vi er en attraktiv partner for udvikling af kulturoplevelser, både lokalt og nationalt.

Museet i Kulturhuset i Randers var vinder af Museumsjuryens Specialpris 2010.