Danske udmøntninger under Knud IV den Helliges regeringstid 1080-1086

Undersøgelsen tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojektet ”De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner”.

Da Knud den Hellige kom til magten i 1080, var der allerede et veletableret og reguleret møntvæsen i Danmark. Udviklingen af møntvæsnet fulgte en generel udvidelse af de kongelige magtbeføjelser i denne periode. En vigtig kilde til indkomst for kongemagten var møntveksling kendt som renovatio monetae.
Ved mere eller mindre regelmæssige udskiftninger af landets mønter opkrævede kongen et vekselgebyr for omveksling til de nye gangbare mønter. Dette system var kendt i store dele af Europa og var en væsentlig grund til, at kongemagten ønskede kontrol over rigets mønt.
Knud den Hellige udnyttede dette system oftere end sine forgængere, hvilket kan ses ud fra den relativt store mængde mønttyper fra hans regeringstid. Knud forsøgte ligeledes at indføre mønter, der dækkede flere landsdele, om end forsøgene syntes at være kortvarige og uden stor succes.
Motivet af en meget sjælden mønt fra Roskilde tyder ligeledes på, at Knud midlertidigt tildelte domkirken i Roskilde dele af indtjening fra mønten, formodentlig til finansiering af domkirkebyggeriet.

Gennemgående udviste Knud den Hellige stor interesse for møntvæsnet og reguleringen af dette. Den sidste mønttype henført til Knud den Hellige er særlig interessant i den henseende, idet den både var lettere end andre mønter og indeholdt mindre sølv. Der var altså tale om en betydeligt ringere mønt end normalt, men Knud krævede ikke desto mindre fuld værdi for den i forbindelse med veksling. Det er blevet foreslået, at Knud ønskede at bruge indtjeningen fra denne dårlige mønt til et planlagt togt mod England. Togtet blev som bekendt ikke til noget, men vreden imod kongen gjorde til gengæld, at der rejste sig et oprør imod ham. Et oprør, der i sidste ende kostede ham livet i Albani Kirke. 

Knud IV den Hellige var en moderne vesteuropæisk middelalderkonge, som ønskede at udvide kongens beføjelser til at omfatte alle niveauer af samfundet. Møntvæsnet, som på dette tidspunkt var et helt nyt økonomisk redskab i Danmark, spillede her en central rolle her. At dømme ud fra det indtryk, som hans møntpolitik har efterladt i form af bevarede mønttyper, ser Knud ud til at have gjort aktiv brug af dette nye økonomiske værktøj.

Publikation:

Poulsen, T. Guntzelnick 2019: Danish Coinage under the Reign of Cnut IV, 1080-1086. In: S. Hope/M. M. Bjerregaard/A. H. Krag/M. Runge (eds.), Life and cult of Cnut the Holy. The first royal saint of Denmark. Report from an interdisciplinary research seminar in Odense, November 6th to 7th 2017. Kulturhistoriske studier i centralitet – Archaeological and Historical Studies in Centrality, vol. 4 (Odense 2019), 50-58.

Kontakt forskeren:

Museumsinspektør, Ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, tgp@museumoj.dk