Til bygherre, landmand og entreprenør

Museum Østjyllands afdeling for arkæologi foretager arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i Randers, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

I forbindelse med en forundersøgelse af et ca. 14.500 m2 stort område ved Metervej ved Sdr. Borup fandt arkæologerne en gravplads fra ældre romersk jernalder. Foto: Museum Østjylland

Museumsloven bestemmer, at man skal sikre væsentlige fortidsminder, når anlægsarbejder udføres. 

Se mere i videoen herunder:

 

 

I nedenstående folder kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som borger eller bygherre planlægger et jordarbejde eller, hvis du støder på fortidsminder i forbindelse med byggeri eller landbrugsdrift.

Du kan også læse mere om, hvad et fortidsminder er, samt hvem der skal betale for en arkæologisk undersøgelse.

Så tøv ikke med at ringe 8712 2600.

Arkæologi som værdiskaber

Når Museum Østjylland gennemfører arkæologiske undersøgelser på din byggegrund, kan du bruge resultaterne til at skabe opmærksomhed omkring dit projekt/din virksomhed og dermed skabe værdi.

Museets arkæologer kan hjælpe dig med:

  • pressemeddelelser og artikler i dagspressen
  • udarbejdelse af informationspjecer til salgsmateriale
  • foredrag i personaleforeninger etc.
  • formidling af resultaterne på din hjemmeside
  • mindre udstillinger i dine lokaler
  • omvisninger på udgravningen og supplerende omvisninger på museet
  • udarbejdelse af plancher og skilte
  • rekonstruktioner af forhistoriske anlæg på din grund

Kontakt leder af arkæologien Benita Clemmensen på tlf. 8712 2634 eller på mail bc@museumoj.dk og hør nærmere om tilbuddene.