Til bygherre, landmand og entreprenør

Museum Østjyllands afdeling for arkæologi foretager arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i Randers-, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Arkæologi

I nedenstående folder kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du som borger eller bygherre planlægger et jordarbejde eller, hvis du støder på fortidsminder i forbindelse med byggeri eller landbrugsdrift.

Du kan også læse mere om, hvad et fortidsminder er, samt hvem der skal betale for en arkæologisk undersøgelse.

Så tøv ikke med at ringe 8712 2600.