En landsby og værkstedsplads fra jernalder og vikingetid ved Torup Dal

I februar 2022 foretog Museum Østjyllands arkæologer en mindre forundersøgelse af et område i udkanten af Dronningborg. Ved undersøgelsen fremkom spor efter flere huse og værkstedsaktivitet fra perioden førromersk jernalder til vikingetid (ca. 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.). Den yngste del af landsbyen tolkes som en del af en værkstedsplads fra yngre germansk jernalder til vikingetid, som blev udgravet i 2010 øst for det berørte område.

Der blev fundet omtrent tredive huse i søgegrøfterne. Flere steder overlapper husene ældre bygninger, hvilket indikerer, at man har boet på stedet over en lang periode, formentlig i flere århundrede. De blå anlæg markerer grubehuse. Et grubehus er en hustype, hvor gulvet er gravet delvist ned i jorden. Omkring grubehuset er der stolper, som har holdt en let stolpebygget konstruktion med tag. Grubehuse kendes fra yngre jernalder til tidlig middelalder, hvor de har været anvendt til blandt andet produktion af tekstiler, smedjeaktivitet samt produktion af glasperler og benkamme. Grubehusenes tilstedeværelse vidner om, at landsbyen ved Torup Dal har været en håndværksplads.

Fundene fra forundersøgelsen er af beskeden karakter. Et fund er dog særdeles iøjnefaldende. Det er en arabisk dirhem slået omkring år 700. Mønten er fundet med metaldetektor af en lokal detektorfører. De arabiske mønter er ikke ualmindelige i vikingetidsfund fra Danmark, hvor de hovedsageligt har været anvendt som betalingsmiddel. På dette tidspunkt var der ikke en egentlig møntøkonomi i Danmark, hvorfor betalingen blev foretaget på baggrund af en vægtøkonomi. Mønterne optræder derfor ofte som ”brudsølv”, hvilket vil sige en sølvgenstand, som bevidst er ituklippet så de kunne anvendes som betalingsmiddel. På mønten fra Torup Dal er der tilsyneladende blevet boret et lille ophængningshul, så den kunne anvendes som smykke. Hullet er ved en senere lejlighed blevet lukket igen ved en let reparation. Mønten kan være anvendt eller medbragt til stedet som betaling for nogle af de vare, der har været produceret i landsbyen.

Den arabiske dirhem slået omkring år 700. Mønten er fundet med metaldetektor af en lokal detektorfører.