Arkæologisk undersøgelse ved Laen

Museum Østjyllands arkæologer har været i gang med en forundersøgelse af et omkring 8,8 ha stort areal forud for grusgravning ved Laen.

De lange søgegrøfter afslører, at der her på stedet har boet mennesker i førromersk jernalder dvs. for omkring 2000 år siden.

Det kan vi se ved, at der i undergrunden er spor i form af stolpehuller og nedgravninger, hvori der er fundet lerkarskår, som dateres til førromersk jernalder. Men der er også spor efter huse fra ca. 1000 år siden. Det vil sige fra slutningen af vikingetid eller tidlig middelalder bl.a. et flot hus med buede vægge. Nu mangler der at blive skrevet rapport på forundersøgelsen, inden dele af området indstilles til en egentlig arkæologisk udgravning, hvor vi måske kan få svar på om der også i de mellemliggende tusind år har boet mennesker på stedet.

Husets grundplan er markeret med blåt. Foto: Museum Østjylland