Thors Bakke – en losseplads gennem 700 år

I foråret 2022 udgravede Museum Østjyllands arkæologier metertykke kulturlag dateret til slutningen af 1200-tallet og frem til midten af 1400-tallet på Thors Bakke.

Museet fik stor hjælp af to frivillige detektorførere. Uden dem havde man ikke fundet så mange fine metalgenstande.

Området, der ligger lige uden for den middelalderlige befæstning og bykerne, kan i dag følges langs Østervold og Lille Voldgade. Ikke meget vides dog om dette forstadsmiljø.

Kulturlagene er opstået ved, at byens indbyggere har fyldt jord og affald på området, hvilket har hævet terrænet. I de ældste opfyldslag sås bl.a. søm samt hjemligt gråvare med bølgemønster og ældre rødgods, men også mønter, ringspænder, perler, rasleblik, blyplomber, et bogspænde og en foldevægt. I øverste, yngste lag fremkom bl.a. 1600-tals skillinger og bryggeri-flasker.

Under de ældste opfyldslag fandtes spor af, at der nok tidligere er foretaget afgravninger af undergrundssandet på stedet. Sandet kan være anvendt som fundament til byggerier - måske til Vor Frue kirke og kloster, der blev opført før 1200-tallet, og som ligger ca. 100 m. mod syd.

En slagsbror fra Randers

Før udgravningen forventede museet ikke at finde menneskeknogler. Mellem affaldet i opfyldslagene sås dog flere knogler fra både kvinder og et barn. Disse er nok tilfældigvis endt ude på lossepladsen fra den nærmeste kirkegård.  

Helt unikt dukkede et næsten komplet menneskeskelet op under de ældste opfyldslag. Knoglerne blev fundet hulter til bulter i en lille kasse. Personen var en 24-26 år mand, som var op til 172 cm høj. Dødsårsagen kan ikke fastslås, men et helet brud ved næsen indikerer, at han har været lidt af en slagsbror. Sådan en fraktur kan skyldes en lige højre, som har brækket hans næse og tilmeld rykket på hans tænder i overmunden.

Men hvem var han? Var han en forbryder, der blev sat på stage og derefter begravet i uindviet jord uden for byen, eller er han blevet genbegravet efter man måske fandt en forhistorisk grav på stedet? Det håber vi at få svar på med fremtidige 14C-dateringer.

Skelettet, der er velbevaret, undersøges på Museum Østjylland i Randers