Arkæologisk samling

Den arkæologiske samling dækker tidsperioden fra oldtid til middelalder. Derudover er der genstande fra arkæologiske udgravninger frem til år 1536.

Dyk ned i arkæologisk samling

Den ældste genstand i samlingen er en 125.000 år gammel knogle fra et dådyr. Knoglen er fundet i Hollerup ved Langå. De nyeste undersøgelser har vist, at knoglen kan være blevet knust af mennesker af neandertal-typen, som ville have fat i den fede knoglemarv. Den arkæologiske samling består af omkring 210.000 genstande.

Museets samling indeholder oplysninger om og genstande fra oldtidens bopladser og landsbyer, gravhøje og grave, befæstede anlæg, ofringer, marksystemer, runesten osv.

Fra middelalderen er der informationer om bl.a. klosterkomplekser, huse og gårde, brønde, befæstningsanlæg, gadeforløb, kirker og kirkegårde, voldanlæg samt skattefund. Fra renæssancen er der oplysninger om f.eks. Dronningborg Slot.

Aflevering af arkæologiske genstande til museet

Museet vil kun i begrænset omfang tage imod arkæologiske genstande. Undtaget herfra er Danefæ, som altid tages imod. Ved alle genstande er præcise oplysninger om fundstedet væsentlige.

Hvis du har en arkæologisk genstand, som du gerne vil aflevere til museet, så kontakt museets arkæologiske team på mailen arkaeolog@museumoj.dk

Du kan også kontakte os, hvis du har en arkæologisk genstand, som du gerne vil have flere oplysninger om? Museum Østjylland hjælper gerne med informationer om en genstands alder, funktion og oprindelse.