Udstilling på Håndværksmuseet

Kom og mød de mange frivillige håndværkere, som giver dig en én unik oplevelse i de originale værksteder.

Her kan du se 24 komplette værksteder, der fortæller om købstadens gamle håndværk - for eksempel produktionen af Randers Reb og Randers Handsker. I en del af åbningstiden er huset bemandet med håndværkere, der arbejder i værkstederne og demonstrer gamle færdigheder og teknikker.

De udstillede værksteder er fra følgende håndværksfag: Smed, kobbersmed, bøssemager, optiker, urmager, dame og herrefrisør, fotograf, fremstilling af reb, børstenbinder, guldsmed, maler, skiltemaler, stukkatør, murer, bogtryk, bødker, sadelmager, møbelpolstrer, handskemager, skomager, garveri, tømrer og snedker, trædrejer og karetmager.

I skoleferierne kan besøgende børn på udvalgte dage prøve kræfter med flere håndværk. Prøv for eksempel at smede, lave træting, og arbejde med læder.

Historie

Håndværksmuseet har til huse i et kornpakhus, der med sine solide tømmerkonstruktioner selv er et fornemt udtryk for de bedste danske håndværkstraditioner.

Pakhuset, som er tegnet af arkitekt P. Paulsen, blev opført i 1894 af købmand Ankerstjerne. I 1919 blev bygningen solgt til De Danske Sprit Fabrikker, der brugte den til opmagasinering og behandling af korn. I 1973 overtog Randers Kommune bygningen.

Pakhuset er meget kraftigt bygget med 48 cm tykke mure i stueetagen og trækonstruktioner af 26 cm tykke og op til 12 m lange stykker tømmer. På de kraftige tømmerkonstruktioner er der fundet 64 påtegninger, hvor de tidligere arbejdere i huset har skrevet, hvad de arbejdede med. For eksempel har Peter Christian Rasmussen den 9. maj 1894 vendt korn.

Museum Østjylland overtog bygningen den 1. april 1986, efter pakhuset var blevet istandsat med blandt andet varme- og ventilationsanlæg. Bygningen blev i de første år brugt som magasin for de ca. 20.000 genstande, der hører ind under museets håndværkssamling.

Det 1.200 kvadratmeter store hus rummer i dag 24 værksteder, og en stor del af dem er bemandet med ca. 70 pensionerede håndværkere, der på skift er til stede i værkstederne.

Huset blev åbnet for publikum den 30. marts 1996 i sin nuværende form.