Alle børn skal med

Med projektet ALLE BØRN SKAL MED vil der de næste tre år blive sat fokus på den lokale kulturarv for børn i alderen 0-6 år i Norddjurs Kommune.

Vi rykker ud med en række forskellige tilbud for små børn og deres familier i kommunen, men fælles for dem alle er, at vi skal gøre noget sammen. Vi skal ud i naturen og se på gravhøje, herregårde og fiskerlejer. Vi skal have bedsteforældredage i børnehaverne, mødregruppe-arrangementer på museerne og familieaktiviteter ude i kommunens skønne naturområder. 

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond. Det har opstart i august 2020 og afsluttes i august 2023.

Projektet er et samarbejde mellem Museum Østjylland, Norddjurs Kommune og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Børn og familier i udsatte positioner

Over de næste tre år er der også et særligt fokus på at give historiske oplevelser til familier i en udsat position. Små børn i familier i udsatte positioner får ikke altid mulighed for at opleve det samme som deres jævnaldrende, og derfor sætter projektet ind på at give flere oplevelser netop her.

I projektet vil Norddjurs Kommunes børn i alderen 0-6 år og deres familier blive præsenteret for en perlerække af gratis, lettilgængelige og sjove kultur- og naturtilbud. Projektet vil både nå ud til kommunens dagtilbud og hjem til familierne. Den røde tråd bliver den unikke natur og den lokale kulturarv i Norddjurs.

For yderligere information om projektet kontakt museumsinspektør Lisette Berg Andersen på lba@museumoj.dk.