Indlevering af danefæ

Har du fundet genstande fra oldtiden, middelalder og nyere tid enten tilfældigt eller fordi du bruger en metaldetektor, vil Museum Østjylland gerne se dem og eventuelt registrere dem, da de ofte har kulturhistorisk værdi.

Guldskatten fra Kirkemosegård, der var årets fund 2013. Foto: Museum Østjylland

Jeg har fundet danefæ - hvad gør jeg?

På museet bliver genstanden nærmere bestemt og fundstedet registreret. Oplysningerne om genstanden indgår fremover i det samlede fundregister, og fundet har derfor bidraget med endnu en lille flig af viden om vor historie.

I de fleste tilfælde vil man efterfølgende kunne få genstandene med hjem igen, i nogle tilfælde vil Museum Østjylland bede om, at genstandene kommer til at indgå i museets samling, og i andre tilfælde kan der være tale om danefæ.

De genstande, der kan være danefæ, sender Museum Østjylland videre til Nationalmuseet som vurderer, om genstanden skal erklæres for danefæ. Bliver genstanden erklæret for danefæ vil den indgå i Nationalmuseets samling. Til gengæld modtager finderen en dusør for fundet.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med reglerne for Danefæ eller i forbindelse med en genstand, du har fundet, kan du kontakte en af Museum Østjyllands arkæologer på arkaeolog@museumoj.dk eller tlf. 8712 2600.

Hvad er danefæ?

Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen, og siden har det i Danmark været lov, at nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten.

Fortidsfund af guld eller sølv er altid danefæ, men genstande af mindre værdifuldt materiale kan alt efter type eller fundforhold være så betydningsfulde, at de også er danefæ.

Nedenstående link vil sende dig videre til Nationalmuseets hjemmeside, hvor danefæ-kataloget vil guide dig gennem hvad der er danefæ og hvad der ikke er danefæ.