Arkivalier og fotos

Samlingerne på arkivet indeholder fotos og materiale fra lokalområdet. Du kan søge i dele billedsamlingen på nettet og besøge arkiverne i åbningstiderne.

På arkiverne kan du få tid og materiale nok til at fordybe dig i historien. Foto: Irene Bjørnlund Jensen

Arkiverne i Museum Østjylland har en stor samling af arkivalier fra privatpersoner, virksomheder, foreninger og lignende. Her kan du finde alt fra haveselskaber til sportsforeninger, industri- og håndværksvirksomheder, afholdsforeninger, foredragsforeninger og utallige spejderforeninger.

Publikum har mulighed for at se arkivalierne på arkiverne i åbningstiden. Der er ikke mulighed for hjemlån. Visse af arkivalierne kan være klausulerede og dermed ikke tilgængelige for publikum. Det er endnu ikke muligt at søge i hele samlingen på nettet. Du er altid velkommen til at kontakte arkiverne, hvis du har spørgsmål.

Billedsamlingen

Arkivernes billedsamling rummer både fotos, dias, negativer, tegninger, raderinger og malerier. Billederne forestiller gader, huse, personer og begivenheder og dækker perioden fra ca. 1860 og frem til i dag. En del af fotografierne er taget af privatpersoner, men også professionelle fotografer har bidraget med lokale fotografier fra både Ebeltoft og Randers. Publikum har mulighed for at se kopier af fotografierne på arkiverne i åbningstiden.

Det originale billedmateriale lånes ikke ud.

Folketællinger og kirkebøger

På Randers Stadsarkiv findes kopier af folketællingerne fra arkivets dækningsområde fra 1787 til 1921, i alt 13 kirkesogne. For Randers Købstad findes delvist komplette alfabetiske navneregistre til tællingerne fra 1787 til 1880. Arkivet har også kopier af kirkebøger fra samme område.

En folketælling er en fortegnelse over alle personer i sognet eller byen på et bestemt tidspunkt. I folketællingen oplyses husstandens sammensætning: fader, moder, børn, tjenestefolk m.m. Alle personerne er opført med navn, alder, ægteskabelig stilling, erhverv og fødested (efter 1845). Kirkebøgerne blev indført af Christian den 4. i 1645 for Sjælland og 1646 i resten af landet. I Randers Købstad blev den første kirkebog påbegyndt i 1656 i Sct. Mortens sogn, og efterhånden kom landsognene med. I kirkebøgerne registreres alle fødsler og dødsfald i landet. Desuden indføres oplysninger om dåb, konfirmation, vielser og begravelser.

Hvis du har et billede eller papirer, som du gerne vil aflevere til arkiverne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt arkivet i Randers

Kontakt arkiv i Ebeltoft