Mønt og Magt – Kongemord, helgener og falske mønter i middelalderen

Fra lørdag den 3. februar til søndag den 20. oktober

I slutningen af vikingetiden udvikledes efter europæisk forbillede i Danmark en ny type kongemagt, der ikke længere baseredes på styrke og voldsparathed, men i stedet i langt højere grad regerede efter nedskrevne regler og love.
Mønterne var en vigtig brik i magtens forvandling.

Mønterne udgjorde en potentiel indtjeningskilde for kongemagten, hvis det vel og mærke kun var kongens mønt, der blev brugt i landet. Handlende måtte veksle til kongens mønt, og det var ikke gratis!

I en tid hvor skatter, som vi kender dem i dag, endnu var ukendte, kunne kongen tjene gode penge på dette system. Samtidig var mønterne også den tidligste form for massekommunikation – internettet før internettet kan man sige – og via mønterne havde kongen en unik mulighed for at kommunikere visuelle budskaber ud til hele befolkningen.

Udstillingen Mønt og Magt – Kongemord, helgener og falske mønter i middelalderen er opbygget med afsæt i mønterne og i de historier, som de kan fortælle. Der er udvalgt en række historier og temaer, som fra hver deres vinkel fortæller om, hvordan mønterne indgik i eller påvirkede samfundet og kongemagtens rolle heri.

Udstillingen viser, hvor stor en rolle mønten spillede allerede i første halvdel af middelalderen, og hvor tæt knyttet den var til kongemagten og dennes vilje.

Udstillingen Mønt og Magt har i mange henseende et nationalt sigte, men dette fortælles igennem regionale fund og historier. Det er derfor en udstilling, der er interessant for både lokale museumsgæster såvel som tilrejsende.

Sted: Museum Østjylland, Søndergade 1, 8500 Grenaa