Til ungdomsuddannelser

Her kan du finde vores tilbud til ungdomsuddannelser

Et museumsforløb giver god mulighed for at arbejde med den lokale kulturhistorie og kulturarv på en levende, sanserig og konkret måde.

Undervisningsforløb er gratis for ungdomsuddannelserne, ligesom der er gratis adgang til museets udstillinger.

Herunder kan du se vores forskellige tilbud. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 8712 2600 eller via mail leg-og-laering@museumoj.dk.

Ved forudbestilling kan omvisninger og andre arrangementer lægges uden for almindelig åbningstid.

Mærk historien - brug museet i din undervisning

Vi tilrettelægger forløb for ungdomsuddannelserne - gerne på tværs af fag. Forløbet kan foregå på museet, i byrummet eller i kulturlandskabet. En omvisning for ungdomsuddannelserne er gratis.

Kontakt museet - vi tilrettelægger helst i tæt dialog med dig.

Det følgende er et udvalg af de faste tilbud, vi har til ungdomsuddannelserne:

Bag kulisserne

Hvad er et museum, og hvem arbejder der? Tag på opdagelse i museets verden og hør om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - museernes fem grundsøjler. I kommer bag kulisserne - i værkstederne, på magasinet og på kontorerne.

Undervejs møder I mange fagligheder fra de humanistiske historikere, arkæologer og formidlere over arkitekten og fotografen til de naturvidenskabelige konservatorer.

Museumsformidling/Kommunikation

Et forløb hvor eleverne ser på, hvordan museet formidler sin viden til omverdenen. Med udgangspunkt i et eller flere konkrete eksempler, undersøger eleverne, hvordan og til hvem museet kommunikerer. Forløbet kan omfatte interviews med formidlere og udstillingstilrettelæggere, et besøg bag kulisserne, hvor eleverne introduceres for den tværfaglige gruppe af medarbejdere historikere eller arkæologer, konservatorer, fotograf/grafiker, arkitekt og formidlere. Forløbet kan afslutte med, at eleverne skriver en anmeldelse af det konkret eksempler.

De Buhlske Stuer

Besøg de Buhlske Stuer, der er et højborgerligt hjem fra første halvdel af 1900-tallet, men også et privat kunstsamlerhjem fra slutningen af 1800-tallet med dansk kunst fra 1800-tallet og ikke mindre end 48 raderinger af Rembrandt. Et forløb kan tage udgangspunkt i såvel borgerhjemmet som kunstsamlingen.

Danmarks tilblivelse og Middelalderen

Med udgangspunkt i de lokale fund og historier trækker vi tråde til nationale og internationale strømninger i europæisk middelalder. Vi ser på feudalstruktur og kristendom, på købstaden, på kirker og klostre, nye håndværksteknikker.

Vi tager en tur ud i byrummet og ser på spor efter middelalderens købstad.

Industrialisering

Med udgangspunkt i den lokale industrihistorie og lokalt billed- og genstandsmateriale trækkes tråde til det nationale og internationale.

Vi tager en tur ud i byrummet og finder spor efter tidlig industri og områderne hvor den voksende arbejderklasse boede. På Håndværksmuseet er det muligt at kombinere forløbet med en værkstedsaktivitet.

Ud af huset

På opdagelse i byrummet efter fysiske spor, der kan fortælle den lokale historie. Turen kan f.eks. gå til byens middelalderlige bykerne, industrikvarteret eller til byens kirkegårde.

Intrface

Museet er medlem af foreningen Intrface - et samarbejdsprojekt mellem museer og gymnasier. Læs mere om projektet og se vores undervisningsforløb på www.intrface.dk.