Vær med, når søbundens hemmeligheder bliver afsløret

Ti meter dynd på bunden af en sø lyder måske ikke som noget særligt spændende. Men det er det!

Ved undersøgelsen i Ramten Sø bores 10 meter ned i dyndet på bunden af søen for at trække prøver op. Boringen laves af specialister fra Nationalmuseet fra en flåde midt på søen, og du inviteres til at være med til den usædvanlige begivenhed. Hør Nationalmuseets seniorforsker samt Museum Østjyllands forskningsleder fortælle om prøvetagningen og om forskningsprojekt, som boringen laves i forbindelse med. Fotokilde: Nationalmuseet

Vær med, når Nationalmuseets specialister nu borer sig ned gennem dynd i Ramten Sø.
De og Museum Østjyllands forskere er nemlig på jagt efter pollen fra planter, der voksede rundt om søen, og som i over 10.000 år er aflejret på søens bund. Planterne er et fantastisk arkiv over klimaet og menneskernes indgreb i naturen siden istiden.
Mød op ved Ramten Sø og oplev forskernes fascinerende arbejde. Medbring gerne en kikkert!

Boring i Ramten Sø – rekonstruktion af fortidens landskab på Djursland, tirsdag den 27. juni 2023 kl. 13 - 14.
Sted: Engen ved Ramten Sø, Huldremosevej 21, Ramten, 8586 Ørum.
Gratis.
Medbring kikkert!

Prøveudtagningen og jagten på søbundens hemmeligheder sker på spektakulær vis fra en flåde midt på Ramten Sø. Hør Nationalmuseets seniorforsker Morten Fischer Mortensen fortælle, mens arbejdet foregår på søen.

”Det bliver superspændende at se, hvor velbevarede aflejringerne i Ramten Sø er. Det har jeg rigtig store forventninger til, ” siger Morten Fischer Mortensen.

Pollen ligger perfekt bevaret indlejret i dyndet og for at aflure søbunden dens hemmeligheder, skal boreprøverne nu tages og derefter analyseres på laboratorium. Her kan pollen fra de forskellige planter identificeres under mikroskop.

Hvorfor ramte en dyb krise?

Undersøgelserne bliver lavet i forbindelse med Museum Østjyllands og Aarhus Universitets forskningsprojekt Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur. Flere end 20 forskere fra fem lande arbejder sammen i projektet for at finde ud af, hvad det var, der kastede Nordeuropas første bondekultur ud i en dyb krise for 5.000 år siden.

Til arrangementet ved Ramten Sø kan du høre Museum Østjyllands forskningsleder Lutz Klassen fortælle om forskningsprojektet og om, hvad indgreb i landskabet og miljøforandringer betød for menneskene på Norddjursland i bondestenalderen.

Kobling til rewilding-projekter

I en arkæologisk udgravning i Ginnerup få kilometer fra Ramten Sø har arkæologer gjort Sydskandinaviens største fund af knogler fra vilde heste. Det kom som en overraskelse for forskerne, at der levede så mange vildheste på Djursland for 5.000 år siden.

”Undersøgelserne i Ramten Sø giver os derfor for første gang nogensinde i Danmark chancen for at blive klogere på, hvordan vilde heste har påvirket det landskab, de har levet i,” forklarer Lutz Klassen, der er særligt optaget af dette aspekt af undersøgelserne i Ramten Sø. ”Det bliver utrolig spændende at sammenligne resultaterne med den påvirkning, som moderne heste har på biodiversiteten i rewilding-projekter som det i Mols Bjerge.” 

Arrangementet er en del af forskningsprojektet ”Ginnerup og enden på Nordeuropas første bondekultur” støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinus Fonden.

For mere information kontakt: Forskningsleder Lutz Klassen på tlf. 2383 9682 eller på lk@museumoj.dk