Kriger, guld og sværd – og en rystet arkæolog

”Den var meget mere imponerende, end jeg på nogen måde havde forestillet mig! En grav med sværd, skjoldbule, guldfingerring, sølvfibel, kniv og ni lerkar. Og så tre lerkar, som har stået oven på graven. Jeg er helt rystet!”, fortæller en begejstret arkæolog, Liv Langberg fra Museum Østjylland. ”Det er absolut ikke hver dag, man støder på så flot et fund”.

I forbindelse med nedlæggelsen af et kabel fra Kærbybro til Udbyneder er arkæologer fra Museum Østjylland netop nu i gang med at foretage en arkæologisk forundersøgelse af det berørte areal. Umiddelbart øst for Kastbjerg Å stødte de, lige efter påske, på en række af sten, som viste sig at være en del af en såkaldt jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder (0 – 200 e.Kr.). ”Der var ingen tvivl om, at vi var stødt på en grav, men jeg havde på ingen måde forestillet mig, at den ville være så massiv eller så rig, som den skulle vise sig at være” fortæller Liv Langberg.

Overraskende rigt indhold

Det Øst -Vest vendte gravkammer - som var sat af store kampesten - målte indvendigt 2,2 x 1,5 m og havde en dybde på knap 75 cm. Den døde var blevet lagt til hvile i gravens nordlige del med sværdet ved sin højre side og skjoldet ved sin venstre. På brystet var der sat et dragtspænde – en fibel – af sølv, og på en finger på højre hånd en fingerring af guld. I gravens sydlige del var der sat ni lerkar; herudover lå der også en kniv og yderligere to genstande af jern, som endnu ikke er identificeret. Oven på graven stod desuden endnu tre lerkar.

”Det er en gravtype, som vi kender fra denne periode, og konstruktionen med de store kampesten er i særlig grad kendt fra dette område nord for Randers Fjord. Men størrelsen på stenene og på graven er virkelig massiv og på alle måder imponerende! At der herudover så viser sig, at være tale om en krigergrav med sværd og skjold, og at den døde havde fået både guld- og sølvsmykker med sig, det gør graven endnu mere interessant” fortæller Liv Langberg.

Ny kilde til jernalderens elite

”Der er ingen tvivl om, at den døde har været højt placeret i det sociale og politiske hierarki. Det vidner både det massive gravanlæg og det personlige udstyr om. Den er derfor også en vigtig ny kilde til vores forståelse af jernalderens samfund – både i et lokalt og i et regionalt perspektiv”.

Undersøgelsen af graven er nu færdig i felten, men inde på museet i Randers, skal der nu arbejdes videre med dokumentationen af graven og med de mange genstande, som graven gemte på. ”Metallerne skal vores konservator nu se nærmere på. Forhåbentlig kan vi også få samlet nogle af lerkarrene, som jo er blevet mast efter knap 2000 år i jorden” siger Liv Langberg, som glæder sig meget til at arbejde videre med graven.

For mere information

Arkæolog Liv Langberg, mail lst@museumoj.dk, mobil 2935 8838