Kom tæt på historier og perspektiver på Kolindsund

Engang var Kolindsund Jyllands største sø. I dag er området et langstrakt kulturlandskab indrammet af de kanaler, der fra 1872-1878 blev udgravet – med håndkraft! Men selvom søen for længst er væk, taler vi stadig om sundet.

Kolindsund er et unikt kulturlandskab med sine pumpestationer, de særegne sundgårde og det langstrakte kanalsystem. I særudstillingen kan du gå på opdagelse i de mange kort og fotos, der er lavet over Kolindsund i tidens løb. Omvisningen i udstillingen torsdag den 26. januar er ganske gratis, og du tilmelder dig på museumoj.dk. Fotokilde: Museum Østjylland

Besøg særudstillingen Kolindsund – søen, der deler vandene og hør om de mange perspektiver og historier, som gemmer sig under overfalden på det tørlagte sund.
Museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning viser rundt i udstillingen på Museum Østjylland.
Omvisningen er gratis, men husk at tilmelde dig på museets hjemmeside.

Omvisning: Særudstilling Kolindsund – søen, der deler vandene torsdag den 26. januar 2023 kl. 16 - 17.30 på Museum Østjylland, Søndergade 1 i Grenaa.
Gratis, men med tilmelding.

Særudstillingen Kolindsund – søen, der deler vandene markerer 150-året for dræningen af sundet. Udstillingen fortæller om den dyrkede jord i den tidligere søbund, om naturens plads i landskabet, om klimaforandringernes konsekvenser – og ikke mindst om forventninger til fremtidens Kolindsund. For Kolindsund deler stadig vandene på Djursland!

Sundet er danmarkshistorie

På omvisningen den 26. januar hører du historien om Kolindsund som kulturlandskab. Det menneskeskabte Kolindsund, som kendetegner området i dag, er nemlig på grund af sin inddæmning, net af veje og kanaler og ikke mindst sin markante bygningskultur udvalgt af Norddjurs Kommune som et særligt værdifuldt kulturhistorisk miljø.

”Kolindsund, der stadig i folkemunde kaldes ”sundet”, fortæller nemlig ikke kun historien om den sø, der var engang. Sundet fortæller også danmarkshistorie om indvinding, eksport, konflikter, særlovgivning og om livet på landet. Derfor er Kolindsund mere end blot jord, men et kulturlandskabet fyldt med historisk værdi, ” understreger museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning, en af de to tilrettelæggere af særudstillingen.

Det skadelige vand  

Kolindsund har gennem historien været et spejl af den tid, vi lever i og af vores forhold til den natur, som omgiver os. Da Kolindsund blev tørlagt, var menneskets forhold til naturen under forandring. Industrisamfundets nye videnskaber og teknologi realiserede 1800-tallets store landvindingsprojekter, og man kunne nu tilpasse naturen til menneskets behov. Det meget vandholdige landskab stod i vejen for ekspanderingen af landbruget.

”Kolindsund, som vi kender det i dag, er skabt i en tid, hvor muld var det nye guld. Vandet blev derfor betegnet som ”skadeligt” og jorderne som ”vandlidende”. Vandet måtte derfor fjernes, så man kunne få mere af den livsnødvendige landbrugsjord, ” forklarer museumsinspektøren.

Hvor tørt kan det blive?

I særudstillingen er et stort fokus på Kolindsunds aktuelle historie, hvor klima og spørgsmålet om fremtiden spiller en stor rolle. På omvisning kan du blandt andet høre om, hvordan tørke og ekstreme varme vejrforhold kan få betydning for Kolindsund og fremtidens landbrug.

”Kolindsunds historie handler tit om vand, genoprettelse af søen, oversvømmelser og spørgsmålet om vand eller ej. Men det vil måske overraske flere, at Kolindsunds historie og fremtid også rummer tørke, som en af fremtidens udfordringer, ” fortæller Rikke Alsbjerg Schøning.

For mere information kontakt: Museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning på tlf. 3071 6698 eller ras@museumoj.dk