Gå på jagt efter kvindehistorien i nyt podcastafsnit

Debatten om ligestilling, feminisme og opgør med kønsrollerne er højaktuel. Meningerne er mange, og den fælles kurs frem kan være svær at finde. Nu kan du i et netop udgivet podcastafsnit af Historiejagten lavet af Museum Østjylland få et historisk perspektiv på nutidens mangefacetterede kvindekamp og et input til den fortsatte debat.

Hør en bid af historien om kampen for kvinders rettigheder i det nye afsnit af podcasten Historiejagten, der netop er udkommet. Find det på Museum Østjyllands hjemmeside eller på din foretrukne podcastside. Her er det arkivar Inger Lyngdrup Nørgård (til venstre) og journalist Lene Grønborg Poulsen på Middelgade 6 i Randers, hvor Højskolehotellet dengang lå og var arnested for oprettelsen af Randerskredsen af Dansk Kvindesamfund. Foto: Museum Østjylland

Det seneste afsnit sætter spotlyset på fortællingen om Randerskredsen af Dansk Kvindesamfund og på det voksende krav om rettigheder for kvinder op gennem tiden.  

Nyt afsnit Kvindebevægelsens første damer i podcastserien Historiejagten er udkommet.
Find afsnittet på Museum Østjyllands hjemmeside, Apple Pdcast, Spotify, Podbean, eller hvor du henter dine podcasts.
Historiejagten er gratis.

 

 

Det er arkivar på Randers Stadsarkiv, Inger Lyngdrup Nørgård, der i podcastafsnittet Kvindebevægelsens første damer fortæller om kvindebevægelsen. Hun har en særlig interesse for kvinders historie og har gennem mange års forskning oparbejdet en stor viden om emnet.

”Hvilke muligheder og spændetrøjer har kvinder haft gennem historien alene på grund af deres køn? Det er interessant at dykke ned i,” siger Inger Lyngdrup Nørgård og fastslår, at der er sket en stor udvikling af kvinders rettigheder, position og ligestilling i de seneste 50 år:

”Vores bedsteforældres liv var uden tvivl langt mere ’kønnede’ med fastlåste kønsroller, end tilfældet er i vores liv i dag.”

Fra storhed til fald

I det fjerde og nyeste afsnit af Historiejagten udfolder Inger Lyngdrup Nørgård og journalist Lene Grønborg Poulsen historien om den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund, Randerskredsen. Afdelingen blev oprettet i 1925 og fik hurtigt opbakning fra en stor medlemsskare. Livet i kredsen var præget af et festligt og kvindesagligt indhold, og man arbejdede især på at ’dygtiggøre kvinder’ i deres roller som husmødre.

”Men i løbet af 1970’erne voksede debatten om kvinders rettigheder og muligheder i samfundet, og efterhånden voksede en ny generation af kvinder frem. Kvinder, som ville noget andet og mere end de første pionerer i Dansk Kvindesamfund,” forklarer Inger Lyngdrup Nørgård.

Randerskredsens medlemstal faldt kraftigt, og der udbrød interne stridigheder om, hvad man i kredsen egentlig stod for. Resultatet blev, at Randerskredsen af Dansk Kvindesamfund lukkede i 1975, 50 år efter den blev oprettet.

Lyt og lær

Museum Østjyllands formål er at gøre os alle klogere på nutiden – med udgangspunkt i historien. I Historiejagten deler museets faglige inspektører på skift ud af deres store viden om udvalgte historiske emner. Historikere, konservatorer og arkæologer har nemlig samlet en masse spændende viden gennem udgravninger, undersøgelser og forskning.

”Der er fokus på den gode fortælling i podcasten, men samtidig bliver du lidt klogere på historien og de tråde, som kan knyttes til i dag. Med det nyeste afsnit om kvindebevægelsen træder museet direkte ind i en højaktuel dagsorden om kønnets betydning i samfundet – set fra museets historisk faglige perspektiv,” påpeger arkivar Mathilde Storvang, der er initiativtager til Historiejagten.

Fra skibsforlis til kvindehistorie

Der ligger fire podcastafsnit klar til aflytning. Emnerne spænder fra skibsforlis i 1926, stenalderbosætning på Djursland, middelalderens mønter og kongemagt til nu køn og kvindehistorie.
Du finder Historiejagtens foreløbigt fire gratis afsnit på de gængse platforme, som iTunes, Spotify og Podbean. Husk, at du på dit foretrukne podcastside kan abonnere på serien, så du får besked, når der kommer nye afsnit.
Du kan også lytte til podcasten fra museets hjemmeside, museumoj.dk.

For mere information kontakt: Arkivar Mathilde Storvang på tlf. 2345 2398 eller på ms@museumoj.dk