Arkæologer løfter sløret for årets udgravninger og bedste fund

Velbevarede gravhøje, fund fra bronze- og jernalder og et flot middelalder-krucifiks. Det er nogle af emnerne denne spændende foredragsaften, hvor arkæologer fra Museum Østjylland gør status over deres arkæologiske arbejde i 2023.

Arkæologernes fund af en gravhøj ved Stouby i 2023 kastede blandt andet denne velbevarede bronzealdergrav af sig. Her 3D-registrerer arkæologen med sit kamera den imponerende grav. Hør historien om fundet af flere gravhøje i det østjyske i foredraget den 22. februar. Der er entré. Fotokilde: Museum Østjylland

Aftenens fortællinger runder også arbejdet med både et internationalt forskningsprojekt om stenalderliv ved Ginnerup og med særudstillingen Mønt og Magt, der kan opleves på museet i Grenaa.
Der serveres kaffe, te og kage. Billetter til foredraget købes på museets hjemmeside.

Foredrag: Arkæologernes arbejdsår, torsdag den 22. februar 2024 kl. 19 - 21.
Sted: Museum Østjylland i Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C.
Billet 50 kr. inkl. kaffe, te og kage.

Meget arkæologisk arbejde foregår på udgravninger afskærmet fra offentligheden eller foran computerskærme bag museets tykke mure. Men til foredraget Arkæologernes arbejdsår kommer alle de bedste historier fra året, der gik, nu frem i lyset.  

”Vi har afholdt foredraget mange gange, men selvom det jo er nogenlunde samme setup hvert år, er indholdet heldigvis vidt forskelligt fra år til år. Vi ved jo aldrig, hvad vi finder på årets udgravninger, mens de arkæologiske udstillinger og større arkæologiske projekter tit er planlagt år i forvejen,” fortæller arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen, der er en af aftenens to foredragsholdere.

Udgravning på Top-10

Det har summet af aktivitet på mange udgravninger i det forløbne år. 2023 var nemlig et travlt år, som heldigvis kastede mange interessante fund af sig. Til foredraget den 22. februar kan du blandt andet høre om undersøgelsen af gravhøjene i Stouby nord for Randers.

”De velbevarede gravhøje nåede på Slot- og Kulturstyrelsens Top-10 over udgravninger i 2023, så det siger noget om fundets omfang og kvalitet,” pointerer arkæolog Martin Risvig, der også er foredragsholder denne aften.

Du kan også høre de to arkæologer fortælle om specielle hustyper fra bronzealderen fundet på en velbevaret boplads ved Tjærbyvang i Dronningborg. Derudover byder aftenen på historien om udgravningen af en jernalderboplads ved Øster Bjerregrav, der viste sig at indeholde et stort antal jordovne og en mindre gravplads.

Detektorfolk finder krucifiks

Hvert år finder de altid flittige detektorfolk i museets dækningsområde mange ting, som efterfølgende bliver indleveret til museet. Nogle af de bedste detektorfund kan du selvfølgelig se billeder af og høre om til foredraget.

”Lige inden årets udgang modtog museet for eksempel et flot og velbevaret middelalderkrucifiks, der blev omtalt i de landsdækkende medier ved juletid, og det fund skal vi naturligvis kigge nærmere på. Der bliver også tid til at runde andre af de bedste detektorfund fra 2023,” lover Martin Risvig.

Formidling og forskning

En god del af arkæologernes arbejdstid går med at planlægge og udføre formidlingsaktiviteter, som for eksempel særudstillingen Mønt og Magt Kongemord, helgener og falske mønter i middelalderen, der kan ses på museet i Grenaa fra den 3. februar i år.
Forskning fylder også meget for museets arkæologer. Størst i 2023 og de kommende mange måneder er naturligvis det banebrydende projekt om stenalderen ved Ginnerup. Projektet er museets hidtil største forskningsprojekt, der har internationale deltagere og følges med stor interesse verden over.  


For mere information kontakt: Arkæolog og ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen på tlf. 4010 8128 eller på tgp@museumoj.dk