Vi søger i øjeblikket en dygtig og initiativrig overkonservator

For at styrke udviklingen af Museum Østjyllands funktion for Bevaring og Magasin og det præventive bevaringsarbejde søger vi nu en dygtig og initiativrig overkonservator, som bliver fagligt ansvarlig for funktionen og den daglige drift af Fællesmagasinet i Midt- og Østjylland.

Museum Østjyllands funktion for Bevaring og Magasin indtager en vigtig rolle i museets arbejde.
Bevaringsfunktionen varetager konserverings- og restaureringsopgaver vedrørende museets forhistoriske og historiske samlinger, fører tilsyn med museumsgenstandenes bevaringstilstand i magasiner og udstillinger, deltager med bevaringsfaglig ekspertise i produktion af museets udstillinger og formidler aktivt egne resultater. Funktionen udfører selv visse naturvidenskabelige undersøgelser og udfører betalt arbejde for andre museer.
Museum Østjyllands funktion for Bevaring og Magasin består af et lille hold erfarne og professionelle medarbejdere med alsidige kompetencer og høje faglige ambitioner. Funktionen råder over gode værkstedsfaciliteter og arbejder målrettet for at sikre, at udstyr, apparatur og kompetencer er tidssvarende.
Organisatorisk er funktionen en del af Museets afdeling for Kulturarv & Kulturarvsforvaltning. Afdelingen rummer udover funktionen for Bevaring og Magasin, også faglige teams af henholdsvis historikere, arkæologer og arkivarer, hver med deres overinspektør, som refererer til en afdelingsleder.

Så har du lyst til at være en del af et museum i en spændende udvikling, i en funktion med fokus på faglighed, så tilbyder vi til gengæld 70 engagerede og dygtige kollegaer, spændende udfordringer og plads til udvikling. Du vil komme til at arbejde på et visionært museum med muligheder for selv at sætte dit præg på hverdagen og museets aktiviteter og udvikling.

Jobprofil:

Stillingsbetegnelse: Overkonservator

Stillingens Indhold:

Som overkonservator for Museum Østjyllands bevaringsfunktion skal du:

 • Varetage det faglige ansvar for bevaringsfunktionen
 • Varetage ansvaret for fællesmagasinets drift
 • Udvikle niveauet af det præventive bevaringsarbejde
 • Sammen med funktionen koordinere og planlægge arbejdsplaner
 • Sammen med afdelingslederen arbejde målrettet for kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere
 • Arbejde aktivt med museets bevaringsplan
 • Varetage ansvaret for, at funktionens apparatur og udstyr er lovligt
 • Deltage i det tværfaglige arbejde med de øvrige funktioner
 • Formidling af din viden og funktionens arbejde og resultater på museets forskellige digitale kanaler, museets årbog og andre medier
 • Aktivt tage del i konserveringsopgaver

Ud over museets egne opgaver vil du indgå aktivt i afdelingens indtægtsdækkede virksomhed med konservering og rådgivning overfor eksterne kunder. Det økonomiske ansvar for funktionen ligger hos afdelingslederen.

Personprofil: Faglige og personlige kompetencer. Vi forestiller os, at du er uddannet Cand.scient.cons. evt. ph.d. og desuden har:

 • Kompetencer, erfaring og interesse for præventiv konservering
 • Gerne erfaring fra en lignende stilling
 • Erfaring med magasinarbejde
 • En praktisk, struktureret og systematisk tilgang til arbejdsopgaverne
 • Fokus på samarbejde, faglig sparring og et godt arbejdsmiljø
 • Et godt netværk indenfor bevaring, som du aktivt kan trække på
 • Relevante it kompetencer, herunder erfaring med SARA
 • Gerne erfaring med udstillingsarbejde
 • Lyst til at formidle funktionens resultater.

Og er en nærværende, opsøgende kollega, som tager aktivt del i at skabe et godt arbejdsklima.

Tjenestested: Tjenestestedet er Kulturhuset i Randers. Det må forventes, at noget af arbejdstiden også kan ligge i Fællesmagasinet og i museets huse i Grenaa og Ebeltoft.

 

Ansøgningsfrist er 25. oktober 2020

 • Stillingen søges via Randers Kommunes elektroniske jobsøgning på randers.dk.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 45. For mere information om stillingen kontakt afdelingsleder Vibeke D. Hansen på tlf. 50594980.

 

Tiltrædelse

 • januar 2021 eller før.

 

Museum Østjylland

Med sine godt 70 medarbejdere er Museum Østjylland et af de største lokalhistoriske museer i Danmark. Museet har afdelinger i Randers, Ebeltoft og Grenaa og havde i 2019 180.000 gæster.