Unik stenalder på Djursland får international bevågenhed

Fredag den 28. februar udkommer bogen “The Pitted Ware Culture on Djursland”. Den engelsksprogede bog er et resultat af Museum Østjyllands store forskningsprojekt, CONTACT, som sætter et internationalt spotlys på Djursland og i særdeleshed området omkring Grenaa. Bogen er redigeret af Museum Østjyllands forskningsleder Lutz Klassen.

Kranier og andre knogler fra blandt andet 10 bjørne og vingen af en krøltoppet pelikan er fundet blandt de velbevarede knogler fra en kulturplads fra bondestenalderen nær Grenaa. Fotokilde: Museum Østjylland

5-årigt forskningsprojekt i bondestenalderen på Djursland

I CONTACT-projektet har der – ud over Museum Østjyllands egne medarbejdere – deltaget forskere fra universiteter, museer og andre forskningsinstitutioner i Danmark, Norge, Sverige, USA og Tyskland. De har gennem en årrække arbejdet med helt unikke fund fra bondestenalderen på Djursland. Fund som Museum Østjyllands arkæologer har samlet ind gennem årtier. Projektet er støttet af Velux Fonden med godt 4.2 mio. kr., mens en række andre fonde har bidraget til publikationen.

Djursland har i mange perioder af bondestenalderen været et ”hotspot” – og ikke kun i den periode for ca. 5000 år siden, som behandles i bogen. En region med en usædvanlig tæt bebyggelse og dermed også en usædvanlig koncentration af bopladser, grave og kultanlæg.

Velbevarede fund af 5000 år gamle knogler fra Norddjurs

En lokal djurslandsk skik gjorde at stenaldermenneskerne deponerede knogler sammen med østersskaller i forbindelse med rituelle handlinger. Det har medført, at knogler i nogle af fundene er yderst velbevarede.

Disse knogler har givet enestående muligheder for at belyse de økonomiske og ikke mindst særprægede rituelle forhold på Djursland for 5000 år siden. Muligheder som arkæologer i resten af landet misunder, fordi de gør det muligt, at belyse aspekter af livet i bondestenalderen, som ikke kan belyses andetsteds på samme måde.

Områdets naturforhold i stenalderen var ideelle for datidens befolkning: En meget lang beskyttet kystlinje langs Kolindsund og flere andre stenalderfjorde samt en rig forekomst af flint i klinterne på Djurslands nordøstlige kyst. Flint var stenalderens stål og skulle bruges af alle, men flinten eksisterede kun få steder i Skandinavien i en kvalitet, som på Djursland. Befolkningen sad så at sige på fedtet – man kan sammenligne det med oliesheikerne i Mellemøsten i dag.

”Med bogen får Norddjurs Kommune et internationalt visitkort, som sætter området på det europæiske arkæologilandkort. Vi får endelig fremhævet den helt unikke stenalderhistorie, som man måske nok lokalt har vidst eksisterede, men som aldrig har været udforsket og bredt ud i et omfang, som historien fortjener!” udtaler Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen, og Museum Østjyllands chef Jørgen Smidt-Jensen supplerer: ”Bogen vil helt sikkert i årene frem over komme til at bevirke en øget opmærksomhed på Norddjursland fra internationale arkæologer, og den vil indgå i pensum for fremtidens arkæologistuderende”.

For mere information kontakt forskningsleder Lutz Klassen ved Museum Østjylland.
Mail lk@museumoj.dk, mobil 2383 9682