På vandring i Nordre Kirkegårds lange historie

I anledningen af 100 års dagen inviterer Museum Østjylland og Randers Stadsarkiv på en spændende vandring på kirkegården, hvor du kan høre arkivar Mathilde Storvang fortælle om kirkegården dengang og nu.

Tag på en guidet tur på Nordre Kirkegård i Randers Festuge 2019 og hør om stedets historie. Her ses begravelsesfølge på Nordre Kirkegård i 1950. Nordre Kirkegård var netop anlagt med de brede stier og veje på kryds og tværs over hele kirkegården, så de store begravelsesfølger kunne komme frem uden at træde på de gamle gravsteder. Foto: Johannes Sylvestersen/Randers Stadsarkiv

På vandring i Nordre Kirkegårds lange historie

Det er en smuk og velholdt gammel ”dame”, der nu runder de 100 år. Nordre Kirkegård blev indviet tilbage i 1919 og har siden fungeret som kirkegård for Randers by og Dronningborg Landsogn.
Nordre Kirkegård er en grøn oase højt placeret i byen, og kirkegården rummer blandt andet Mindelunden, hvor modstandsfolk fra Anden Verdenskrig ligger begravet.
I anledningen af 100 års dagen inviterer Museum Østjylland og Randers Stadsarkiv på en spændende vandring på kirkegården, hvor du kan høre arkivar Mathilde Storvang fortælle om kirkegården dengang og nu.

Læs mere her. NB: Arrangementet er nu udsolgt!

Randers Festuge 2019 bugner af kulturelle tilbud af en hver art, og et af de altid populære arrangementer i ugen er kirkegårdsvandringer på byens kirkegårde. I år er det arkivar Mathilde Storvang, der har samlet en række historier om Nordre Kirkegård.

”Der er masser af gode historier gemt på Nordre Kirkegård. Kirkegården i sig selv er et tydeligt eksempel på, at vores begravelsesskikke har ændret sig siden starten af 1900-tallet, ” forklarer Mathilde Storvang.

”Et af kravene til den nye kirkegård var, at den skulle anlægges med brede sidegange og lange alléer. Det skulle sikre, at begravelsesfølget kunne komme forbi uden at træde på eksisterende grave, hvilket nemlig havde været et stort problem på Østre Kirkegård. ”

Enkel og unik
Trods de nu 100 år er Nordre Kirkegård byens nyeste kirkegård. Den er anlagt som en moderne kirkegård, hvor der ikke er store mausoleer og prangende gravmonumenter, men til hver enkelt sten hører en historie, som er unik i sig selv.
I dag kan du stadig se de to oprindelige indgange med smedejernslåger og monumentale murpiller, som findes mod vest og øst.

Uforudsete problemer
Kirkegården havde i begyndelsen store problemer med at få planter og buske til at vokse. Dels på grund af dens udsatte beliggenhed med blæst på et af byens højeste punkter, dels fordi jorden er meget lerholdig og derfor sur og kold.
Det er også denne jordtype, som har været årsagen til de problemer, som kirkegården har haft med, at ligene ikke nedbrydes, som de skal.  

Anden Verdenskrig og kirkegården
Nordre Kirkegård er rig på historier fra besættelsen under Anden Verdenskrig. Mest kendt er nok Mindelunden, hvor ti modstandsfolk og en canadisk flyver er begravet.
Tankevækkende er også mindepladen med navnene på de lokale borgere, som mistede livet i tyske kz-lejre under krigen. Et nu forsvundet begravelsesafsnit med tyske soldater og flygtninge fortæller også en barsk historie om tiden under besættelsen.

For mere information kontakt arkivar Mathilde Storvang på 2345 2398 eller på ms@museumoj.dk.