Flygtninge mødte kummerlige lejre og tyskerhad på Djursland

I tusindtal strømmede de ind over Danmarks sydlige grænse og havne over hele landet, da 2. verdenskrig lakkede mod enden. Tyske flygtninge, som forlod kaos og elendighed i et ødelagt Tyskland med håbet om at finde fred – for eksempel på Djursland.

Et overset emne fra besættelsen er på programmet, når der er foredrag om flygtningelejre på Djursland. Hør om tyskerhad og livet som flygtning, når arkivar Martin Mauritzen på BMA/Maltfabrikken fortæller om et mørkt kapitel i danmarkshistorien. Her ses den danske lejrleder foran baraklejren i Tirstrup. Fotokilde: Ebeltoft Byhistoriske Arkiv

Hør om tyske flygtninge i det østjyske, når arkivar Martin Mauritzen fra Ebeltoft Byhistoriske Arkiv, BMA/Maltfabrikken fortæller tankevækkende historier fra besættelsestiden. Dagens historiske nøglepersoner er brødrene Gerhard og Werner, der sammen med deres familier flygtede til Danmark for 75 år siden.
Der er entré.

Foredrag: Flygtningelejre på Djursland efter besættelsen, onsdag den 28. oktober 2020 kl. 14 - 16 på Maltfabrikken, Maltvej 8, 8400 Ebeltoft.
Billet 50 kr. 

Efter befrielsen blev 200.000 tyske flygtninge overført til flygtningelejre i hele Danmark – og derfor også på Djursland. Her blev de fordelt rundt omkring på de flygtningelejre, der i hast var blevet oprettet ved Hevring, Stabrand, Tirstrup og Graaske.

”Jeg tror ikke, at flygtningelejrene på Djursland er et emne, som mange kender til mere. Det er nemlig en side af besættelsen, som der ikke blev og bliver talt så højt om – nok på grund af de noget kummerlige forhold, som de tyske flygtninge måtte leve under i lejrene, ” fortæller Martin Mauritzen, der til foredraget vil fokusere på livet i de djurslandske lejre, og hvad det ville sige at være flygtning i en usikker tid efter 2. verdenskrig.

Flygt, russerne kommer!

Til foredraget den 28. oktober kan du blandt andet høre den dramatiske historie om flygtningebrødrene Gerhard og Werner, der som de fleste andre tyskere fra Vestpreussen flygtede, da de russiske soldater nærmede sig den tyske grænse. Sammen med deres mor og yngre søskende flygtede Gerhard og Werner til det endnu besatte Danmark.

”De var ikke alene, for i foråret 1945 ankom så mange som 250.000 tyske flygtninge til Danmark! ” fortæller Martin Mauritzen.

Her blev flygtningene fordelt rundt omkring i hele landet på skoler, i forsamlingshuse – og som det var tilfældet for Gerhard og Werners familie vedkommende, på en feriekoloni.

Stort tyskerhad

Da Tyskland kapitulerede i maj 1945, vældede en stor usikkerhed ind over alle tyske flygtninge: Hvad ville fremtiden byde dem i et fremmed land, hvor de i bedste fald blev tolererede, men ikke accepterede? Tyske flygtninge, som brødrene Gerhard og Werner, befandt sig nu i Danmark i et land med stort tyskerhad efter besættelsen, og hvor velviljen overfor selv civile tyskere, voksne som børn, var lille.

”Emnet flygtninge er som bekendt højaktuelt med nutidens flygtningekrise, hvor folk forlader deres hjemlande og ender i lande, hvor de ofte ikke er velkomne. Men selv imellem de barske historier findes der fortællinger, der viser en anden side af flygtningelivet med et håb for fremtiden. Det gør der i 2020, og det gjorde der også i 1945, ” siger Martin Mauritzen.

Da museet naturligvis prioriterer at invitere til et absolut Covid 19-sikkert foredrag, er der kun et begrænset antal billetter til foredraget.

For mere information kontakt arkivar Martin Mauritzen på 9243 4973 eller på mpm@museumoj.dk