Foredrag: De vandlidende jorde

Torsdag den 29. februar kl. 19-21

I hele landet har landvinding omdannet søer, fjorde, vådområder og ikke mindst heder til dyrkbare jorde.

Også på Djursland og ved Randers Fjord har landvindingsbølgen slået ind over de vandfyldte landskaber med Kolindsundprojektet i 1870’erne som det største og mest ambitiøse. Men flere mindre søer er også omdannet til landbrugsjord, ligesom de våde enge ved Randers Fjord er drænede og inddæmmede.

Hør i et foredrag i Albæk Forsamlingshus om de mindre kendte landvindingsprojekter i lokalområdet, om lovgivningen, der muliggjorde nogle af projekterne – og også lidt om den natur, der vender tilbage i landskaberne.

Foredraget er en del af projektet Museet tæt på dig, som er støttet af ELRO Fonden.

Der serveres kaffe og kage.

Pris: 50 kr. 

Sted: Albæk Forsamlingshus, Nedre Vej 84, 8930 Randers