Folder om Slyngborgkvarteret

Folderen guider dig gennem kvarteret og fortæller om områdets spændende historie og arkitektur.

Slyngborgkvarteret - en guide til historie og arkitektur

Kimen til Slyngborgkvarteret blev lagt i 1880, da proprietær Søren Møller døde og hans gård med 24 tønder land blev solgt til et konsortium. Konsortiet solgte i de følgende årtier grunde til lokale håndværkere og bygherrer, som hurtigt fyldte området med solide etageejendomme. 

Hent folderen her