Nyere Tid

Randers og Djurslands historie fra middelalderen til nutiden varetages på Museum Østjylland af medarbejdere i nyere tid og arkiverne. Medarbejdere beskæftiger sig med en bred buket af opgaver indenfor forskning, indsamling, formidling og forvaltning.

Herunder finder du en liste med gode links, hvor du kan finde mere viden om områdets historie. 

Folder om Slyngborgkvarteret

Slyngborgkvarteret - en guide til historie og arkitektur

Kimen til Slyngborgkvarteret blev lagt i 1880, da proprietær Søren Møller døde og hans gård med 24 tønder land blev solgt til et konsortium. Konsortiet solgte i de følgende årtier grunde til lokale håndværkere og bygherrer, som hurtigt fyldte området med solide etageejendomme. 

Hent folderen her

 

 

Folder om De nedre byer

De nedre byer - en guide til historie og gammel bebyggelse

Folderen er tænkt som et lille opslagsværk, der fortæller om egnenes tilbageværende bygninger og landsbyernes historie. Den er resultatet af et samarbejde mellem lokale kræfter og Museum Østjylland. Det er en del af LAG-projektet "Udvikling i Albæk gennem historie, leg og motion". 

Hent folderen her

Tøj på kroppen

Museum Østjyllands dragtsamling er på et kvalitetsmæssigt meget højt niveau, specielt hvad angår 1700-tallets og det tidlige 1800-tals dragter. I onlineudstillingen vises 60 dragter fra Museum Østjyllands afdeling i Randers. Dragtsamlingen giver et enestående billede af den udvikling, samfundet har gennemgået fra 1730 til 1990.

Gå på opdagelse i onlineudstillingen Tøj på kroppen

Historisk Atlas

Museum Østjylland er med på Historisk Atlas

Historisk Atlas er et digitalt projekt, der gør vores individuelle lokale historie og fælles kulturarv levende, når som helst og hvor som helst – også uden for almindelige åbningstider. Historisk Atlas er en alternativ indgang til materiale som normalt kræver besøg på det lokale arkiv, bibliotek eller museum. Her formidles alt fra arkæologiske fund, fortidsminder, fredede bygninger og mindesmærker til gårdhistorie, landsbyer, kirker, skibsforlis og meget mere.

Gå på Historisk Atlas

 

Landsbyregistrering 2011 i Randers Kommune

Hver landsby, der er registreret, er beskrevet i et katalog gennem temaerne: Historie, Topografi og landskab, Funktioner og infrastruktur, Bebyggelse, arkitektur og kulturmiljø, Afgrænsning og byggemuligheder samt en Sammenfatning. I menuen øverst til venstre på siden kan du finde alle katalogerne for de 5 distrikter.

Læs landsbyregistreringen 2011