Wealth and Complexity. Economically specialised sites in Late Iron age Denmark

I begyndelsen af 1980’erne henvendte Harry Rasmussen sig til Museum Østjylland. Harry havde på sine marker, ved den lille landsby Moeskær ved Hørning, sydøst for Randers, fundet nogle potteskår. Siden da, har museet jævnligt haft arkæologiske udgravninger ved Moeskær, og gennem de seneste 20 år, er der undersøgt spor efter en omfattende bebyggelse i form af huse, og fundet i hundredevis af oldsager på markerne, de fleste af dem med metaldetektor.

De arkæologiske undersøgelser og detektorfundene viser, at der fra omkring år 400 til omkring år 1100, det vil sige gennem hele yngre jernalder til slutningen af vikingetiden og lidt op i middelalderen har eksisteret et samfund på markerne ved Moeskær. Udgravningerne og fundene viser, at menneskene i landsbyen, foruden landbrug, også har beskæftiget sig med håndværk og nær- og fjernhandel. Og nogle genstande tyder på, at der også er foregået religiøse handlinger gennem landsbyens levetid. Fundene tyder altså på, at landsbyen, styret af en høvding, har været et såvel handelsmæssigt som religiøst magtcentrum for et større område.

I 2009 tog Museum Østjylland initiativ til, at der blev der holdt et internationalt seminar i Helligåndshuset i Randers, hvor emnet var de såkaldte detektorpladser i Jylland. Udgangspunktet var selvfølgelig de mange flotte, kostbare og mærkelige fund fra Moeskær og seminaret gik ud på, at diskutere forståelsen og betydningen af de mange detektorfundne genstande fra yngre jernalder, der er dukket op de seneste år, samt betydningen af de steder eller jernalderlandsbyer hvor de kommer fra.

Seminaret resulterede i en publikation med 16 artikler, af de foredrag der blev holdt. Bogen der henvender sig til såvel danske som udenlandske forskere er udgivet af Museum Østjylland i et samarbejde med Aarhus Universitetsforlag og med økonomisk støtte fra Kulturstyrelsen og private fonde.

Publikation: Ernst Stidsing, Karen Højlund Nielsen og Reno Fiedel (red.), Wealth and Complexity. Economically specialised sites in Late Iron age Denmark. East Jutland Museum Publications vol. 1. Aarhus, Aarhus University Press 2014.