Teknologiskift i den danske marinemotorbranche

I historiens løb har den teknologiske udvikling af marinemotorer ført til, at tre forskellige teknologier har afløst hinanden: firetaktsglødehovedmotoren blev efterfulgt af totaktsglødehovedmotoren, som blev afløst af dieselmotoren. Disse skift skete med væsentlige overlap.

Udviklingen startede i slutningen af 1800-tallet med firetaktsglødehovedmotoren. Denne var teknisk set let at bygge og driftssikker, men havde en dårlig brændstoføkonomi. De første danskbyggede udgaver af afløseren, totaktsglødehovedmotoren, dukkede op af i løbet af de første årtier af 1900-tallet. Denne motor var teknisk vanskeligere at bygge, men stadig driftssikker. Den havde en bedre brændstoføkonomi end firetaktsglødehovedmotoren. Produktionsomkostningerne og dermed i sidste ende anskaffelsesprisen blev drevet op af den nødvendige større præcision i forarbejdningen af delene. På den anden side havde motoren et forbedret forhold mellem vægt og hestekræfter, hvilket gjorden materialebesparende i produktionen.

Fordelene ved den nye konstruktion var størst ved relativt store motorer. Dette førte til en opdeling af markedet, hvor de største både til fiskeri på Nordsøen tog den nye teknologi til sig, mens den gamle model fik forlænget levetid i de indre farvandes mindre både. Samme dynamik gentog sig, da dieselmotoren i 1930’erne blev et gangbart alternativ. 

På grund af markedets opdeling varede overlapfasen ved begge teknologiskift forholdsvis længe. Mange ejere af mindre fartøjer valgte en enkel og i anskaffelsesfasen billig, men brændstoføkonomisk mindre god løsning. Sidstnævnte aspekt vejede tungere ind hos ejerne af de større både. Denne opdeling af markedet var dog ikke permanent; producenterne forbedrede til stadighed motorerne, og dette sammen med en generel teknologisk udvikling i fiskeriet – fangstudstyr og fartøjer – drev stadig flere og flere fiskere mod den nyeste motorteknologi.

Med indgangen til 1980’erne stod dansk fiskeri overfor en krise, der også kom til at koste de danske motorproducenter, der næsten alle lukkede eller omlagde til anden produktion. En epoke i dansk industrihistorie var forbi.

Publikation: Søren Østergård Madsen, Teknologiskift i den danske marinemotorbranche. Erhvervshistorisk Tidskrift 63, 2014,1, 50-89.