Subsistensøkonomi i en Brydningstid

I 2013 og 2014 deltog Museum Østjylland i forskningsprojektet ”Subsistensøkonomi i en brydningstid”. Projektet er initieret af Moesgård Museum og blev støttet af Kulturstyrelsen med 200.000 kroner. Formålet var at undersøge, hvad menneskene levede af i de djurslandske kystegne omkring 2800 f.Kr. På dette tidspunkt havde landbruget og husdyrhold været indført i godt tusind år. Men analyser af knogler fundet af museets arkæologer på bopladserne Kainsbakke og Kirial Bro vest for Grenå indikerer, at de tidlige bønder på dette tidspunkt opgav i hvert fald nogle af deres fødeproducerende aktiviteter igen og vendte tilbage til fiskeri og jagt på sæler. I samarbejde mellem museets arkæolog Lisbeth Wincentz og Moesgård Museums arkæobotanikere og arkæozoologer blev jordprøver fra de to nævnte pladser gennemset efter deres indhold af forkullede planterester og fiskeknogler. Det lykkedes at påvise forkullede kornkerner fra flere arter i mange af prøverne fra Kainsbakke, mens de var fraværende fra Kirial Bro pladsen. Fundet har stor betydning, fordi det er første gang at det lykkedes at påvise korn i fund fra den såkaldte Grubekeramiske Kultur, som bopladserne tilhører. De fundne fiskeknogler stammer først og fremmest fra Fjæsing, men ål og torsk blev også påvist. Fremover bliver det vigtigt at afklare, om kornet fra Kainsbakke blev dyrket lokalt, eller om pladsenes beboere har byttet sig til det fra nabogrupper, som forblev med at være bønder i det tidlige tredje årtusinde.

Undersøgelsen af den Grubekeramiske Kultur fortsættes og uddybes i forskningsprojektet ”Contact”.