Stenalderbopladsen Nederst i Kolindsund

I årene 1988-92 foretog det daværende Djurslands Museum omfattende undersøgelser af stenalderbopladsen Nederst i det centrale Kolindsund. I slutningen af ældre stenalder 4000-5000 år f. Kr. var Kolindsund en vidt forgrenet fjord med en vanddybde på op til 10 meter. Fjorden udmundede ved Djurslands østkyst og havde mod vest forbindelse til Randers Fjord. Lokaliteten Nederst var dengang en lille ø tæt på fjordens sydkyst, og i mere end tusinde år var den beboet af folk fra Ertebøllekulturen, som ernærede sig af jagt, fiskeri og indsamling.

I den næringsrige fjord indsamlede stenalderfolkene enorme mængder østers, muslinger og snegle, og efter fortæring blev de mange tomme skaller efterhånden ophobet i metertykke lag – de såkaldte køkkenmøddinger eller skaldynger. På stenalderbopladser er normalt kun bevaret flintredskaber og keramik gennem de mange år op til nutiden, men i skaldyngerne er der på grund af det store kalkindhold gode bevaringsforhold for knogler, tænder og hjortegevir, og det gælder vel at mærke fra de mindste fiskekogler til de største knogler fra dyr og mennesker. Skaldyngerne har både været affaldsplads, værksted, køkken og endda begravelsesplads. Ved udgravning i skaldyngerne har arkæologerne derfor nogle helt enestående muligheder for at indhente oplysninger om stenaldermenneskets liv.

Undersøgelserne af skaldyngerne på Nederst-lokaliteten resulterede i et stort antal oldsager, blandt andet ca. 1000 skiveøkser og et tilsvarende antal pilespidser. Desuden blev der fundet adskillige velbevarede skeletter af mennesker og hunde. På grund af den anvendte metode med store fladeafdækninger, hvor også områderne mellem skaldyngerne blev undersøgt, blev der helt ekstraordinært fundet begravelser fra den ældste fase af Ertebøllekulturen ca. 5000 år f. Kr. Det er de meget sjældne, såkaldte okkergrave, hvor de døde i modsætning til de yngre begravelser i skaldyngerne ligger begravet med sit personlige udstyr og overdækket med rød okker. Denne type grave er kendt fra Sjælland og Skåne, men er i Jylland indtil videre kun fundet i Kolindsund-området. Der blev blandt andet fundet en meget rigt udstyret mandsbegravelse, hvor en midaldrende mand var begravet med tre forskellige slags økser, to flotte flintknive, seks pilespidser og et stort tandsmykke af fortænder fra urokse, elg og kronhjort placeret mellem lårbenene. Desuden var der store mængder rød okker i graven. Senere blev en femårig dreng fundet begravet med en stor flintkniv, et halssmykke bestående af fortænder fra vildsvin og urokse og endnu et tandsmykke placeret mellem lårbenene på samme måde som hos den rigt udstyrede mand. Drengen var desuden helt dækket af et tykt lag rød okker.

Publikation: E. Kannegaard Nielsen, Late Mesolithic ochre graves at Nederst, Denmark: Ochre rituals and customs of personal adornment. In: Congresses of the State Museum for Prehistory Halle.