Social status og statusskift blandt tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Randers i begyndelsen af 1970’erne

I 2003 undersøgte museet de første tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Randers, og historien om deres familie. Det skete gennem en interviewundersøgelse af elleve tyrkiske forældrepar. Undersøgelsen blev støttet økonomisk af Kulturarvsstyrelsen. I 2005 blev undersøgelsen fulgt op af en anden interviewundersøgelse med sytten af gæstearbejdernes børn. Denne undersøgelse blev støttet økonomisk af Århus Amts Museumsråd. Børnene var, da undersøgelsen fandt sted, voksne i alderen fra midt i tyverne til midt i fyrrene, nogle er født i Tyrkiet andre i Randers.  Undersøgelser tegner et billede af, hvordan flygtningen fra Tyrkiet til Randers gav mulighed for social mobilitet, både ”hjemme” i Tyrkiet og i det nydannede tyrkiske samfund i Randers. Interviewene indikerer, at kampen for en høj placering i det nye samfund i Randers i større eller mindre grad fik indflydelse på, hvordan gæstearbejderne opdragede deres børn.

Næsten alle anden generation børnene føler sig integrerede i Danmark, men mange er af den opfattelse, at danskerne ikke deler det synspunkt. De fleste er identitetsmæssigt splittede og opfatter sig hverken som helt dansker eller helt tyrker. Man er opvokset mellem to kulturer med forskellige normsæt og værdier. De fleste kan se styrker og svagheder ved begge kulturer, og flere mener, at de har dannet deres egen kultur, som kombinerer den danske og den tyrkiske uden rigtigt at være nogen af delene. Mens den nationale identitet er uklar for mange, er den lokale identitet tydeligere og flere betegner sig selv som randrusianere. Tilknytningen til Randers er markant. De fleste bor her stadig og har levet her al den tid, de har været i Danmark. Der er kun ganske få, som er flyttet eller har haft seriøse overvejelser om at flytte til andre byer.

De to undersøgelser er publiceret i artiklen ”Social status og statusskift blandt tyrkiske gæstearbejdere, der kom til Randers i begyndelsen af 1970’erne” i ”Fortid og Nutid”, juni 2008, s. 107-130 af Vibeke Kaiser-Hansen.