Middelalderborge i Region Midtjylland

De ti kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvar i Region Midtjylland samarbejder i projektet ”Middelalderborge i Region Midtjylland” om at vække regionens middelalderborge til live, så de atter kan blive en levende del af vores fælles kulturarv. Med 1,8 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden, 1,1 mio. kr. i støtte fra Region Midtjylland og 525.000 kr. i støtte fra Kulturstyrelsen blev projektet skudt i gang med et pilotprojekt, der forløber fra 1. februar 2014 og et år frem.

Kun de færreste ved, at der i middelalderen i gennemsnit lå en borg i hvert andet sogn. Alene i Region Midtjylland findes der rester af mindst 300 middelalderborge! Heller ikke mange ved, hvordan en dansk borg så ud, hvem der stod bag opførelsen af den, hvornår og hvorfor den blev bygget, og hvordan man levede på den. Middelalderborgene er kort sagt en overset og ukendt kulturarv for de fleste, og det kalder på handling, for borgene fortæller en fascinerende og farverig historie om konger og riddere, krige og fejder, politisk og økonomisk magt i det middelalderlige Danmark.

Med projekt ”Middelalderborge i Region Midtjylland” bliver borgene trukket ud af glemslen, så vi alle kan lære dem bedre at kende. I projektperioden vil fagfolkene indsamle helt ny viden, som vil blive formidlet til alle gennem projektets formidlingsaktiviteter. Historikerne vil støvsuge arkiverne for gamle dokumenter, der kan fortælle om borgene og deres ejere, og arkæologer og naturvidenskabsfolk vil foretage undersøgelser både ovenpå og nede i jorden for at blive klogere på borgenes opbygning, deres alder og det liv, der blev levet her.

Det er ikke kun museernes fagfolk, der får glæde af al den nye viden. Publikum er med hele vejen, når de store nye historier om middelalderborgen skal fortælles. Undervejs i projektperioden vil arkæologerne invitere på besøg i udgravningerne, og fagfolk vil tage publikum med på guidede ture til borgene og berette om deres historie. Udvalgte borge i regionen, heriblandt Rane Ladegård ved Elsegårde på Mols, er blevet levendegjort, da Middelalderkaravanen kom forbi med håndværkere, musikere, historiefortællere og kogekoner. Lokale skoler og foreninger er selvfølgelig blevet inddraget i festlighederne.

Resultaterne af pilotprojektet vil danne basis i hovedprojektet, hvor alle regionens middelalderborge kommer i spil.