De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner

I samarbejde med Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet er der i 2012 udført en undersøgelse af den danske mønt i perioden 1074 til 1134. Sigtet med projektet var etableringen af et nyt og bedre grundlag for videre forskningsmæssige undersøgelser.

Den danske mønt fra den 60-årige periode som omfatter regeringstiden for Svend Estridsens fem sønner er ikke blevet gennemgribende bearbejdet, siden P. Haubergs værk Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146 fra år 1900. Siden da er der indleveret mange nye fund til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Mange af disse fund er i de senere år blevet opdaget ved hjælp af metaldetektorer som enkeltfund. Den store materialemængde muliggjorde en grundlæggende revurdering af de kendte mønttypers udmøntningssted og kronologiske placering. Dette gælder især kong Niels 30-årige regeringsperiode mellem 1103 og 1134. Derudover kunne flere nye mønttyper, som i Haubergs tid endnu var helt ukendte, erkendes og klassificeres.

Publikation: Th. Guntzelnick Poulsen, De danske udmøntninger under Svend Estridsens sønner. Årbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.