CONACT. The Pitted Ware Phenomenon in Djursland and Maritime Relations Across the Kattegat

Museum Østjylland står i spidsen for det internationale forskningsprojekt CONTACT, som gennemføres i samarbejde med talrige universiteter og andre forskningsinstitutioner i ind- og udland. Projektet er støttet økonomisk af VELUX-Fonden md godt 4,2 mio. kroner.

CONTACT tager udgangspunkt i de enestående arkæologiske fund fra Kainsbakke og Kirial Bro ved Grenå samt flere mindre fundpladser på Djursland og ved Mariager Fjord. Disse udgør de mest væsentlige fund af den Grubekeramiske Kultur i Danmark. Den Grubekeramiske Kultur opstod omkring 3.500 f.Kr. ved den østsvenske Østersøkyst og blev tilsyneladende båret af mennesker der i høj grad havde specialiseret sig på sæljagt. De tidlige agrare tragtbægersamfund på Djursland kom omkring 3.000 f.Kr. i kontakt med dette fænomen, hvilket medførte den danske grubekeramiske kulturs fremkomst. CONTACT søger at belyse, hvordan denne proces forløb og hvilket forandringer den medførte på Djursland. Det vides allerede at samfundene på Djursland i hvert fald delvist opgav fødeproduktionen igen og intensiverede marin fangst og indsamling. Der er tale om en betydningsfuld historisk udvikling, idet det er eneste gang i Danmarkshistorien at udviklingen fra primitivt landbrug til industriel fødevareproduktion blev afbrudt så markant.

Eftersom det grubekeramiske fænomen uden tvivl nåede Djursland fra det nuværende Sverige vil belysningen af kontakter hen over Kattegat udgøre projektets kerne.  Var der tale om en indvandring af et anderledes folkeslag? Eller skete kontakten ved rejser over Kattegat? Fandtes der ægteskabsnetværk henover havet? Blev der udvekslet dyr og genstande?

Fundene fra Kainsbakke og Kirial Bro spiller en afgørende rolle i forsøget på at løse disse spørgsmål, fordi de er de eneste fundpladser fra den Grubekeramiske Kultur i Danmark, hvorpå der er bevaret dyreknogler i stor omfang og også rester af mindst et menneske. Det er naturvidenskabelige undersøgelser af disse knogler, der vil være et centralt element i projektet. Moderne naturvidenskabelige analyser så som aDNA-analyse, strontiumisotop-analyse og analyse af forskellige stabile isotoper (13C, 15N, 16O/18O) vil gøre det muligt at identificere mennesker og dyr der stammer fra den anden side af Kattegat. Derudover vil en lang række aspekter af mennekernes ernæring og deres måde at holde husdyr på samt at gå på jagt blive belyst. Et særligt fokus vil blive lagt på den højst udsædvanlige koncentration af bjørneknogler fra Kainsbakke, der sandsynligvis afspejler rituelle handlinger med disse dyr. Bjørnefundet fra Kainsbakke er det største der kendes fra Danmark og samtidig også et af de seneste. Den Grubekeramiske Kulturs tætte kontakt til Sverige taget i betragtning skal det derfor blandt andet undersøges, om Kainsbakke kunne have fungeret som central kultplads for hele Kattegat-området og at bjørnene blev bragt til stedet lang vejs fra. 

Projektet gennemføres i perioden 1. september 2014 til 31. august 2016 i samarbejde med forskere og laboratorier fra følgende institutioner:

 • Universitetet i Oslo – Kulturhistorisk Museum
 • Bohusläns Museum (Uddevalla)
 • Göteborgs Universitet
 • LF-Osteology (Göteborg)
 • Kontoret för Keramiska Studier (Landskrona)
 • Lunds Universitet
 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Moesgård Museum
 • Universität Kiel
 • University of Madsion/Wisconsin