Og der blev lys!

Fra tirsdag den 6. februar til søndag den 25. februar

Museumstræthed! De fleste kender den lumske træthed, der kan komme snigende, når man har gået rundt på et museum et stykke tid! Men hvad er det egentlig, der sker med os og vores kroppe? Og kan vi gøre noget ved det? De spørgsmål har gymnasieelever fra Randers Statsskole brugt den seneste måned på at finde svar på i et nyt undervisningsforløb udviklet af Randers Statsskole og Museum Østjylland. Elevernes undersøgelser, resultater og produkter præsenteres nu i elevudstillingen, Og der blev lys!, en lyssafari gennem museets faste udstillinger.

Som gæst på museet mærker man i lyssafarien selv svarene på spørgsmålene om museumstræthed. På en underholdende måde kommer man gennem museets faste udstillinger og lader de indre batterier op under nydesignede, bæredygtige lamper.

Undervisningsforløbet Og der blev lys! er første eksempel på et samarbejde mellem Museum Østjylland og Randers Statsskole. Samtidig er det en del af et nyt udviklings- og læringsprojekt STEAM på museer, som er støttet af Kulturudviklingspuljen og Uddannelsespuljen i Region Midt.

Med projektet STEAM på museer etablerer skoler samarbejder med museer, så eleverne får mulighed for at afprøve deres viden og produkter i virkelighedens verden. Samtidig møder de fagfolk, der arbejder indenfor de naturvidenskabelige og æstetiske/humanistiske felter.
Og sådan gik det til, at elever fra biologiholdet og designholdet og deres undervisere fra Randers Statsskole fik til opgave, sammen med medarbejdere på Museum Østjylland, at udvikle et tværfagligt undervisningsforløb om lys og belysning, der kunne udfordre både museum og skole.

Eleverne fra biologiholdet har sammen med museets konservator kortlagt lysforholdene i museets udstillinger og undersøgt, hvilket lys der er optimalt for mennesker og for museumsgenstande. Designholdet har haft et andet blik på udstillingerne i et samarbejde med museets udstillingsarkitekt og formidler, og eleverne har arbejdet med at formgive bæredygtige lamper inspireret af oldtidens materialer, æstetik og fortællinger.

Adresse: Museum Østjylland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C