Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland

Særudstilling fra 3. juli 2020 til efteråret 2021

Foto: Grenaa Egnsarkiv

Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland

Særudstilling fra 3. juli 2020 til efteråret 2021

Under Krigen – Besættelsestiden på Djursland er Museum Østjyllands længe ventede særudstilling om de fem mørke år på Jyllands næse.

Ikke kun rationering, mørklægning og udgangsforbud ændrede livet for djurslændingene. De tyske troppers tilstedeværelse, bygningen af markante lytteposter og camouflerede bunkere gjorde det tydeligt for enhver, at intet var, som det plejede.
Og alligevel gik livet og hverdagen videre for langt de fleste.

Udstillingen fortæller også om de tapre mænd og kvinder, som risikerede deres liv for at gøre landet frit igen. Flere mistede livet, og mange vendte tilbage fra fangenskab med evige ar på sjælen.

I særudstillingen oplever I også de euforiske dage i maj, hvor friheden endelige var en realitet, og hvor Dannebrog atter kunne vaje frit i gaderne.

Udstillingen Under Krigen fortæller gennem nedslag i historien om livet på Djursland i de fem år, Danmark var besat. Der findes næsten uendeligt mange historier fra den tid. Derfor er det et udvalg af fortællinger, I vil møde i vores udstilling.

Billedet viser nedkastning over Annebjerg ved Grenaa 30. september 1944. Containerne, som kastes fra flyet, kan ses dale mod jorden båret af faldskærme. I alt blev 12 containere med våben, sprængstof og andre materialer, som modstandsgrupperne skulle bruge i kampen mod besættelsesmagten, modtaget af en lokal modstandsgruppe den aften. Billedet er det ene af to, som findes af nedkastninger over Danmark. Foto: Grenaa Egnsarkiv.