Kolindsund - søen, der deler vandene

Fra lørdag den 4. juni 2022 til søndag den 28. maj 2023

I år er det 150 siden, første spadestik til afvandingen af Kolindsund blev taget. Engang var søen Jyllands største. I dag er området et langstrakt kulturlandskab indrammet af de kanalsystemer, der fra 1872 - 1878 blev udgravet med håndkraft! 

Kolindsund fortæller danmarkshistorie, og søen har siden dræningen været et tilbagevendende debatemne, som har delt vandene lokalt og nationalt. Men Kolindsund er ikke kun fortællingen om den sø, der var engang. Det er også en historie om, hvordan landskabet er formet og modelleret af mennesker, og hvordan vores forhold til naturen har ændret sig gennem tiden. Samtidig er Kolindsund et kulturlandskab, der er udvalgt som særligt værdifuldt kulturmiljø i kraft af pumpestationer, de særegne sundgårde, det langstrakte kanalsystem og ikke mindst det landbrug, der stadig giver gode afgrøder i søbunden. Kolindsund er også et debatemne, som ofte tages op i de lokale medier. For med større fokus på natur, biodiversitet og ikke mindst klima taler flere for at få søen genskabt.

Fortællingen om Kolindsund har derfor aldrig været så aktuel og vigtig, som den er i dag.

Udstillingen er støttet af Norddjurs Kommune og Nikolai og Felix Fonden. Der er gratis adgang til udstillingen.

Sted: Museum Østjylland, Søndergade 1, 8500 Grenaa