Jordtegn på Sostrup Slot og Museum Østjylland i Grenaa

Fra fredag 2. september til torsdag 3. november 2023

Foto: Grenaa Egnsarkiv

Jordtegn på Sostrup Slot og Museum Østjylland i Grenaa

Særudstilling fra 2. september til 3. november

”Jordtegn” er et kunstprojekt om natur og sprog. Hovedudstillingen foregår på Sostrup Slot i haven omkring slottet, og en indendørs udstilling i en tilstødende længe fortæller om baggrunden for udstillingens tema.

Som et parrallet spor på Museum Østjylland har Annika Lundgren foretaget en intervention i den del af vores udstilling, der handler om jorden på Djursland.  Annikas værk kaldes ”As Yet Undetermined” og er inspireret af Ursula K LeGuins tekst ”She Unnames Them, hvor forfatteren beskriver, hvordan Eva beder alle jordens dyr om at give deres navne tilbage til Adam og Gud for efterfølgende selv at gøre det samme. Fortællingen beskriver, hvordan sprog og relationer skal gentænkes og genforhandles i fraværet af de kategoriseringer, som tidligere separerede og definerede de levende væsener.

Annika beskriver selv formålet med sit værk således: ”Sammenfattende er ambitionen med værket at pege på muligheden for at anskue verden på en anden måde, end vi er vant til. I en tid af klimakatastrofer og politisk turbulens er der brug for et nyt blik; et der kan rumme virkelighedens kompleksitet og rodede, organiske sammensætning.”

Kom og besøg Annikas værk på Museum Østjylland i Grenaa – og smut også en tur forbi dejlige Sostrup Slot og oplev kunstværkerne folde sig ud i den smukke have.

Udstillingssteder: Sostrup Slot & Kloster, Maria Hjerte Engen 1, Gjerrild, 8500 Grenaa og Museum Østjylland, Søndergade 1, Grenaa