Bjørneklanens Ø

Oplev Djursland vilde stenalder som aldrig før!

Bjørneklanens Ø - Djurslands vilde stenalder

Fra 4. maj til 27. oktober 2019

På halvøen Djursland ved Jyllands østkyst har arkæologerne fundet spor efter en helt særlig kultur fra bondestenalderen. I bondestenalderen dyrkede mennesket typisk dyrkede jorden, fremfor at jage, som man gjorde tidligere i jægerstenalderen. Men på halvøen Djurslands valgte befolkningen for 5.000 år siden delvist at opgive agerbruget igen og supplere husdyrholdet med en omfangsrig jagt på sæler og krondyr samt et omfattende fiskeri. På denne måde vendte man delvist tilbage til jægerstenalderens måde at leve på. Hvorfor skete det?

Det var kontakten med sæljægere fra Sveriges kyster, der fik befolkningen på Djursland til at ændre levevis. Sejlads over Kattegat var ikke noget problem for datidens befolkning, og sejladserne fandt hyppigt sted. Djurslands nordvestlige kyst er rig på flintforekomster. Flint var et vigtigt råmateriale til tidens redskaber, og flinten tiltrak mennesker fra Sveriges vestkyst, hvor flinten ikke har samme fine kvalitet.

Det var dog ikke kun anderledes spisevaner, de svenske besøgende havde med i bagagen, da de dukkede op ved Djurslands kyster. Med sig havde de også kranier og kæber af bjørne, elge, køer og kronhjorte og shamanistiske ritualer, hvori knoglerne indgik. Store dele af Djurslands befolkning var på det tidspunkt flyttet sammen på den store boplads Kainsbakke vest for Grenå. Her blev der for omkring 4.800 år siden udført en shamanistisk ceremoni, i hvilken kranier og kæber fra blandt andet 13 bjørne og tre elge indgik.

I en shamanistisk ceremoni foretager shamanen ved hjælp af trance en sjælerejse, som sætter ham i stand til at indhente råd eller påvirke afdøde menneskers og dyrs sjæle i sjæleverdenen.  Kainsbakke-bopladsen blev tilsyneladende forladt efter kulthandlingen med de mange knogler – måske som følge af de meddelelser fra sjæleverdenen, som shamanen bragte med sig tilbage til de levende.

Kainsbakke er et enestående fund fra Djursland, som har givet os ny international viden om stenalderens mennesker og deres særegne ritualer.

Tag med på en rejse til Bjørneklanens ø, lyt, mærk, prøv og iagttag originale fund fra stenalderens Djursland i særudstillingen.
Gratis adgang.