Randers, Randers, Randers

I fotoudstillingen ”Randers, Randers, Randers” er der sat fokus på de gamle billeder fra Randers Stadsarkivs samling.

Særudstilling 2014

Fra 8. februar - 11. maj 2014

Her er nostalgien i højsædet, men også plads til forundring over, hvor meget byen har forandret sig. Udstillingen er det seneste tiltag i det store digitaliseringsprojekt, som Randers Kommune satte i gang med en bevilling i 2008. 

I fire store og vidt forskellige temaer præsenterer museet lokalhistoriske billeder, som sætter fokus på skæve vinkler og overraskende forundring. Billederne er anbragt i en anderledes og levende præsentation, som spiller sammen med motiverne, og gør udstillingen mere farverig og levende. 

”Vi har ønsket at vise nogle af de mange billeder, som vi har arbejdet med på stadsarkivet i de sidste fem år. I denne udstilling har vi udvalgt billeder, som fortæller noget om byen og dens udvikling, samtidig med at vi har været opmærksomme på den nostalgieffekt, som billederne har”, fortæller arkivar Tina Knudsen Jensen, og hun fortsætter: ”Billederne har en evne til at kommunikere med betragteren, og derfor har vi også valgt kun at lave kortere tekster. Umiddelbart taler billederne for sig selv. Tidsmæssigt spænder billederne på udstillingen over de sidste 100 år, men der er en klar overvægt af fotos fra 1940’erne til 1960’erne.”

I udstillingen kan du blandt andet følge byens dagligliv fra gadehjørnet. Tidligere lå der en købmand, en bager eller en tobaksforretning på stort set hvert gadehjørne. I dag er alle disse mindre butikker lukket. Store forandringer er også sket med byens baggårde indenfor de sidste 60-70 år. Billederne viser de små baggårde, som er forsvundet ved gadegennembrud, saneringer og oprydninger i de gamle slumkvarterer. Fra begyndelsen af 1950’erne forsvandt hele kvarterer fra midtbyen og en moderne by er bygget op. 

Eller du kan gå på opdagelse i byens torve og pladser, som er et naturligt samlingspunkt i byen. Mange af disse har en lang historie bag sig og har været rammen om utallige torvedage, optøjer og fester. Billederne af byens torve og pladser danner rammen om figurgruppen fra Iguanbryderne, som blev opstillet på Frederiksplads i 1908. I 1964 blev skulpturen flyttet til stadion på Viborgvej, inden den blev pillet ned og lagt på lager i 2012.

At historiske fotos kan vække minder er en kendt sag, og der er dømt nostalgi for alle pengene i det sidste tema, som viser billeder af mange af de steder, som for randrusianere er et kærkomment minde og for tilflyttere en dokumentation af byens tidligere udseende. Nogle af stederne er helt væk i dag, mens andre er ændret på en nænsom måde.

Udstillingen er krydret med forskellige fotos af mere eller mindre ukendte personer. Det er byens ansigter, der er med til at illustrere det liv, som altid vil karakterisere en by. Ansigterne dukker op i stadsarkivets arbejde med fotosamlingerne og minder os om: ingen mennesker - ingen by. 

I et hjørne af udstillingen vises udvalgte nyhedsklip fra den lokale tv-station 2R-TV, som sendte lokalt fra byen i perioden fra 1993-1997. Arkivets medarbejdere har været i gang med at digitalisere dele af det store videoarkiv, og for første gang siden stationens nedlæggelse, har man nu muligheden for at følge stort og småt i den lokale tv-kanals gamle nyhedsudsendelser. 

I forbindelse med udstillingen er der lavet en fotobog med udvalgte billeder. Heri kan du læse mere om billederne og ikke mindst studere dem nærmere hjemme fra din egen stue. Bogen er på omkring 130 sider og koster 168 kroner.