Aktuelt undervisningstilbud i Kulturhuset i uge 38

Tværfagligt forløb om Identitet og iscenesættelse med Kulturhusets 3 institutioner

Det er Randers Bibliotek, Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum, som tilbyder et undervisningsforløb for udskolingen.

Varighed: 3 timer (ca. 45 minutter på hver institution incl. pauser)

Periode: Tirsdag – fredag uge 38 2019, kl. 9 - 12

Aldersgruppe: 7., 8. og 9. klasse

Deltagerantal: Vi kan tage 3 klasser af gangen.

Sted: Kulturhuset i Randers

Bestil forløb: Du bestiller forløbet her: https://randersbib.dk/content/book-et-biblioteksbesoeg
Bemærk at forløbet udbydes i en tidsbegrænset periode, nemlig tirsdag – fredag kl. 9 – 12 i uge 38.

Har du spørgsmål, så kontakt os på leg-og-laering@museumoj.dk

Læringsmål

Eleverne lærer at forholde sig til identitet og iscenesættelse gennem undersøgelse og diskussion af litteratur, historiske kilder og spor, billedkunst og andre æstetiske udtryk. Formålet med forløbet er at styrke elevernes evne til at undersøge og fortolke forskellige typer fremstillinger af identitet, samtidig med at de får en bevidsthed om, at de både er historieskabte og historieskabende.

Det skal vi lave:

Randers Kunstmuseum

SE MIG! Vi iscenesætter os selv som aldrig før og lægger billeder ud på de sociale medier af os selv og hinanden. Men hvad kan man fortælle med et portræt? Og hvad vil det sige at iscenesætte en identitet? Vi undersøger portrætgenren og går i dybden med, hvordan den menneskelige identitet er blevet iscenesat i portrættet gennem tiden.

Museum Østjylland

HUSK MIG! Hvilken historie fortæller du om dig selv? Og hvad fortæller den om dig? Vi er alle et produkt af de historier og den tid, vi lever i. Og vi er alle med til at skabe de historier, den næste generation skal leve med. Vi dykker ned i historien og ser på, hvordan forskellige tider og livsvilkår har skabt forskellige fortællinger om og opfattelser af, hvem vi er.

Randers Bibliotek

SKAB DIG! Hvad er det for en fortælling, om os selv, vi viser på de sociale medier? Oplæg og gruppearbejde om vores selviscenesættelse på de sociale medier. Gruppearbejdet tager udgangspunkt i små You-tube klip eller eksempler fra sociale medier. Fælles refleksion som afrundi