Aktuelt undervisningsforløb til sprogskoler i efteråret 2019

Vi tilbyder undervisningsforløb om integration, ligestilling og danskhed for sprogskoler

Undervisningsforløbet er et input til emnerne demokrati, ligestilling og debatter om muslimer i danske medier. Foto: Museum Østjylland

Hvad betyder det, når unge muslimske kvinder går med tørklæde i Randers i dag? Hvad oplever kvinderne selv og hvad betyder tørklædedebatterne for dem og for os andre?

Vær med til et samarbejde ud af huset! Museum Østjylland tilbyder undervisningsforløb om integration, ligestilling og danskhed for sprogskoler i Kulturhuset i Randers i efteråret 2019.

I mødes med kulturformidler Sice Juel Hansen, som leder jer igennem et spændende forløb med video, udfordringer og dialog.

Undervisningsforløb:

Forløbet er et input til emnerne demokrati, ligestilling og debatter om muslimer i danske medier. Under besøget ser vi videointerviews med unge kvinder fra Randers, der går med tørklæde. Vi snakker om interviewene og kursisterne udfordres med spørgsmål og opgaver.
Forløbene kan tilpasses forskellige emner og DU-trin, dog primært for DU1.5/2.3/3.2 og opefter.
Der kan tilbydes forberedende undervisningsmateriale, som understøtter udbyttet af forløbet på museet.
Vi tilpasser forløbet efter jeres behov.

Periode: Fredage fra uge 37-47 i tidsrummet 10-15

Varighed: 60-90 minutter

Deltagerantal: Op til 20 kursister pr. forløb.

Sted: Museum Østjylland, Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Tilmelding: Kontakt Sice for spørgsmål, læringsmateriale og tilmelding på sjh@museumoj.dk