Randers Stadsarkiv

Randers Stadsarkiv er Randers Kommunes forvaltningsarkiv og samtidig det historiske arkiv for borgerne i kommunen. Vi stiller materiale til rådighed for interesserede borgere og den kommunale administration.

For kommunale myndigheder

Randers Stadsarkiv er rådgivende overfor Randers Kommunes forvaltningsgrene og institutioner med hensyn til varetagelse af arkivmæssige hensyn og samarbejder med Randers Kommunens leder af esdh- og arkivdriftsorganisationen om at sikre en betryggende opbevaring af kommunens arkivalier og koordinere en bevarings- og kassationsplanlægning for hele kommunen.

For private

I maj 2013 oprettedes Randers Stadsarkiv ud fra det tidligere Randers Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra det geografiske område, der udgjorde Randers Kommune før kommunesammenlægningen i 2007. Det lokalhistoriske materiale stilles til rådighed for interesserede borgere på arkivets læsesal.