Randers Stadsarkiv

For kommunale myndigheder

Randers Stadsarkiv er rådgivende overfor Randers Kommunes forvaltningsgrene og institutioner med hensyn til varetagelse af arkivmæssige hensyn og samarbejder med Randers Kommunens leder af esdh- og arkivdriftsorganisationen om at sikre en betryggende opbevaring af kommunens arkivalier og koordinere en bevarings- og kassationsplanlægning for hele kommunen.

For private

I maj 2013 oprettedes Randers Stadsarkiv ud fra det tidligere Randers Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet indsamler og bevarer arkivmateriale fra det geografiske område, der udgjorde Randers Kommune før kommunesammenlægningen i 2007. Det lokalhistoriske materiale stilles til rådighed for interesserede borgere på arkivets læsesal.