Forskning

Museum Østjylland gennemfører løbende mange forskellige forskningsprojekter med fæste i lokalhistorien.

Arkæologisk udgravning. Foto: Museum Østjylland

Museet samarbejder med andre forskningsinstitutioner og museer og derved sættes den nye viden fra museet ind i et regionalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Forskning til alle

Museum Østjylland har siden 2013 styrket indsatsen på forskningsområdet ved at danne afdelingen for forskning og undersøgelser, som er en fusion af de tidligere afdelinger for arkæologi og nyere tid samt Ebeltoft Lokalhistoriske Arkiv og Randers Stadsarkiv. Afdelingens inspektører råder tilsammen over viden, der dækker hele kulturhistorien fra istidsjægerne til i dag.

Med afsats i museets overordnede strategi for årene 2014-2018 er der defineret flere fokusområder, som forskningsindsatsen koncentreres om. Indenfor det arkæologiske felt der tale om perioderne neolitikum (ca. 4000-1800 f.Kr.) og yngre jernalder/vikingetid (375-1050 e.Kr.). På det historiske område er tiden mellem 1850 og 1990 i fokus. Indsatsen i fokusområderne perspektiveres derudover ved undersøgelser på andre områder.

Museet gennemfører selv en lang række undersøgelser og forskningsprojekter og tager derudover også selv initiativ til både nationale og internationale samarbejdsprojekter med andre museer, universiteter og forskningsinstitutioner. Desuden deltager museet i projekter initieret af andre.

Forskningen danner basis for museets formidling og publiceres løbende i museets årbog samt i form af bøger og fagfællebedømte forskningsartikler i nationale og internationale tidsskrifter.  Herunder får du et overblik over afsluttede og igangværende forskningsprojekter samt tilhørende publikationer siden 2013. Fokus ligger på publikationer i fagfællebedømte videnskabelige publikationer samt bogudgivelser, mens der henvises til museets årbog vedrørende de mindre undersøgelser.