En aften med historie og arkæologi i Mellerup Forsamlingshus

175 år gammel fake news, massehysteri i Danmark og arkæologers succesfulde udgravning af en gård i Mellerup. Det er emnerne, når Museum Østjylland inviterer til foredrag med hele to foredragsholdere i Mellerup Forsamlingshus.

Der er double-up på museums-mænd, når du nu inviteres til historisk og arkæologisk foredrag i Mellerup Forsamlingshus! Emnerne er blandt andet fake news, frygt og den genfundne renæssancegårds hemmeligheder. Der er entré, og du får kaffen og kagen med i billetprisen. Fotokilde: Museum Østjylland

De tankevækkende lokalhistoriske fortællinger serveres af samlingsinspektør Frede Jensen og arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen.
Historierne skylles ned med kaffe og kage, og du køber din billet på museets hjemmeside.

Foredrag: Slavekrig, fake news og en genfunden gård i Mellerup, torsdag den 5. oktober 2023 kl. 19 - 20.30.
Sted: Mellerup Forsamlingshus, Støvringgårdvej 44, 8930 Randers NØ.
Billet 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Dobbelt-foredraget byder på historiefortælling og spændende opdagelser, hvor du nok ikke kan undgå at reflektere over rygter og sandhed, panik og sindsro, fortid og nutid.

Klar til kamp mod slavehæren

Da første slesvigske krig begyndte i 1848, løb der et rygte igennem Danmark om, at oprørerne havde sat Rendsborgs fæstningsslaver på fri fod, og at de nu drog hærgende op gennem Jylland!

Som værn mod slavehæren begyndte folk at bevæbne sig, og der blev oprettet borgerværn i flere byer – også i Mellerup. Mens jyderne ventede på den plyndrende hær af slaver, forberedte de sig på kamp til døden og øvede eksercits.

”Men slavehæren kom aldrig! Det var bare et sejlivet rygte, som spredte skræk op gennem landet,” fortæller samlingsinspektør Frede Jensen i sin del af foredraget, der både har en historisk og en aktuel vinkel. "Historien om den berygtede 'slavehær' under den første slesvigske krig er både spændende og relevant i dagens samfund, hvor falske nyheder og massehysteri stadig spiller en stor rolle."

Renæssancegården fortæller

Efter den medrivende historie vil arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen tage scenen og fortælle om sine oplevelser med udgravningen af en velbevaret renæssancegård ved Mellerup i foråret 2011. Fra bevarede tagstolper og senere kortmateriale kunne arkæologerne meget præcist fastslå, hvornår gården blev anlagt og også følge dens historie længere op i tid, end der normalt er muligt indenfor arkæologien.  

En central skikkelse i gårdens historie var Chresten Boldsen, som var involveret i nogle dramatiske kapitler af danmarkshistorien. Hændelser, som fik afgørende indflydelse på gården og dens efterfølgende skæbne i Mellerup.

Thomas Guntzelnick Poulsen vil til foredraget fortælle om, hvordan resultaterne fra udgravningen har ført ham til utrolige opdagelser. Du kan også glæde dig til at få et nærmere kig ind i nabogårdens dagligstue.

"At opdage en velbevaret gård fra fortiden og trække tråde til nutiden er en fantastisk oplevelse,” siger en begejstret Thomas Guntzelnick Poulsen. ”Gårdens historie er en vigtig del af Mellerups kulturarv, og vi ser frem til at dele vores opdagelser med publikum denne efterårsaften.”

ELRO støtter formidling om historien

Dobbeltforedraget er en del af projektet Museet tæt på dig, som er støttet af ELRO Fonden. Som en del af projektet, har Museum Østjylland i løbet af efteråret og vinteren arrangeret en række spændende foredrag i samarbejde med forsamlingshuse, menighedsråd og biblioteker i museets ansvarsområde. 

For mere information kontakt:

Samlingsinspektør Frede Jensen på tlf. 2484 1572 eller fj@museumoj.dk
Arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen på tlf. 4010 8128 eller tgp@museumoj.dk